www.omkonst.se:
DEN INFORMELLA ÅTERBLICKEN
Sylvia Naimark, Zimzum – Berg Gallery, Stockholm, 10/11–16/12 2023
Text: Leif Mattsson
skriv ut denna text
Collar, 40 x 30 cm © Sylvia Naimark
(Klicka på bilden för hög upplösning)
The other side, 100 x 100 cm © Sylvia Naimark
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Det nyfikna sökandet och återuppväckandet av 1940- och 1950-talens informella konst är en av dagens mer tydliga måleriska trender. Föregångarna kunde heta Jean Fautrier eller Antoni Tàpies, och i Sverige: Eddie Figge eller Rune Jansson. Men dagens, möjligen omedvetna, återbruk har hos många konstnärer också starka inslag av en mer mytisk naturromantik, ofta i abstraherad form. En blandning av delvis motriktade uttryck förmedlar känslan av något oförutsägbart mitt i det måleriskt förväntade.
       Där någonstans befinner sig Sylvia Naimark i sitt experimenterande med ljusdunkel och upplöst organisk form. Hennes presentation på Berg Gallery visar en tydlig dragning åt det informella, åt ett sökande bort från det påträngande eller direkta. I några målningar accentueras bildens yta, för att i andra låta dova skuggor bilda fickor av mystik.
      En del målningar närmar sig också det ikonlika. Jag tänker exempelvis på det lilla verket Pocket 2 som givits en egen vägg i entrérummet, trots sitt begränsade format. En skenbart enkel men nog så effektiv målning i starkt nedtonad palett.

Cabinet och Library, 60 x 60 cm vardera © Sylvia Naimark

Men utställningens centralverk måste ändå sägas vara Collar, som även det visar hur det koncentrerade formatet kan bära betydligt mer än sin mätbara yta. Där har Sylvia Naimark fångat en dramatisk och naturlyrisk ton som i sina delar pekar tillbaka mot ett ljusdunkelmåleri med tidiga, romantiska anor. Varma toner omsluter varandra och ett pärlliknande spel av variationsrika ringar bildar yta åt den starkt organiska urformen.
       Det naturlika återkommer även i flera andra målningar. Men så bryts plötsligt allt genom några rent geometriska experiment, som i Cabinet och Library. Skillnaden i formbeskrivning och visuell presentation är lite överraskande. Men kanske visar de på en önskan till presentationsteknisk stramhet. Detta som kontrast mot de mer upplösta formspelen i många av de andra verken. Men det är ändå i de starkt koncentrerade småmålningarna som Sylvia Naimark visar prov på sitt personliga anslag. Det är där hon övertygar och fördjupar sin bildvärld.

Stockholm 2023-11-17 © Leif Mattsson


 


 

 

 


Pocket 2, 27 x 22 cm
© Sylvia Naimark

 

 


Night transfigured, 100 x 100 cm
© Sylvia NaimarkBerg Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com