www.omkonst.se:
RAPPORT FRÅN BOSTON
KOMPLEXITET OCH MYSTIK

Tammy Nguyen – Institute of Contemporary Art, Boston, 24/8 2023 – 28/1 2024
Text: Mattias Lundblad
skriv ut denna text
Shot heard round the world © Tammy Nguyen (Klicka på bilden för hög upplösning)

Tammy Nguyen (f. 1984) kopplar samman skilda platser och tanketraditioner och gör spänningen däremellan till en basingrediens i sin konst. Hon står själv med en fot i var värld. Hon är född och uppvuxen i USA med vietnamesiska föräldrar som kom till landet som flyktingar efter den amerikanska militärens tillbakadragande. I utställningen som visas på Institute of Contemporary Art i Boston blir de två ländernas sammanflätade historier det tankegods som binds samman i hennes verk.
       Det handlar huvudsakligen om en blandteknik med måleriet som grund. Poeten Ralph Waldo Emersons bok Nature, med panteistiska idéer om människans, naturens och jordbrukets inneboende gudomlighet ligger som en bas för utställningen. “What is a farm but a mute gospel” är ett centralt citat.

Målningarna är i stora format. Tammy Nguyen placerar oss på flertydiga platser. Går man nära finns en väldig mängd detaljer som dels symboliserar maktrelationer, dels natur och grönska som låter de två världarna, Vietnam och New England, smälta samman. Nguyens persongalleri är symbolladdat och inleds med Ralph Waldo Emerson. På håll ser man kulturikonen från Concord (inte långt från utställningsplatsen) i en upphöjd ställning. En möjligen oavsiktlig koppling som förstärker upphöjdheten kan göras till president Obamas officiella porträttör Kehinde Wiley.
      Nära inpå blir det mer komplext. Rockslaget kantas med palmträd, och små helikoptrar har strösslats över ytan. Andra figurer är den grekiska skördegudinnan Demeter och den sydvietnamesiske presidenten Ngô Đình Diệm som dödades i en CIA-stödd statskupp. Och så Asiens största Jesusstaty. Även mer anonyma personer finns som representanter för olika platser, tider och samhällspositioner.

Three Vietnamese Officials Study Land Reform © Tammy Nguyen
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Två stora panoramaverk bestående av fyra sammansatta dukar vardera hänger på motsatta väggar. Över det ena, Three Vietnamese Officials Study Land Reform sträcker sig passfotografier av tre vietnamesiska män inblandade i jordreformer, funna i amerikanska offentliga arkiv. Bakom dem finns budgettabeller och poststämplar ovanpå ett bergslandskap. I den motstående är tiden upplöst, och det blir ett slags aningen skruvat historiemåleri som delvis ser ut att placera sig i 1700-talet med soldater i trekantshattar. Ett övergripande tema är maktutövande, både genom erövring och “mjuk makt”, samhällspåverkan genom attraktionskraft snarare än tvång och militärmakt.

Som en kontrast till de stora målningarna finns fyra verk på papper. De bygger på liknande grundmaterial, men i en lättare ton i betydligt mindre skala. Här arbetar Nguyen med en rad tekniker som bläckstråle, stämplar och skrivmaskin på olika papperstyper. De hamnar en aning olyckligt i skuggan av de mycket mer direkta och överväldigande målningarna, men fungerar som en länk till det andra benet Nguyen står på i sitt konstnärskap: utgivning av böcker. Centralt placerad är en monter med fyra artist books, en för varje årstid.
      Även måleriet befinner sig ofta nära grafisk formgivning. Här gestaltas intellektuellt utformade idéer tydligt – ibland något övertydligt, vilket delvis förklaras genom att element lånas från propaganda. Men Nguyen erbjuder ingen tolkning av ont och gott utan behåller komplexitet och mystik i förståelsen av de sammanvävda världarna.

Boston 2023-10-18 © Mattias Lundblad


 


 

 

 


Ralph Waldo Emerson © Tammy Nguyen
(Klicka på bilden för hög upplösning)


Prospects for a better life © Tammy Nguyen
(Klicka på bilden för hög upplösning)


Artist books© Tammy Nguyen

Foto: Mattias LundbladICA, Institute of Contemporary Art, Boston | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com