www.omkonst.com:
Modernismen tur och retur
Ann Edholm, Galleri Nordenhake 18/11-22/12 2004, Johan Scott, Galleri Olsson 18/11-19/12 2004
Hans Olof Abrahamsson, Galleri Svenska Bilder 18/11-30/11 2004
Text: Leif Mattsson

På Stockholms konstscen kan man för närvarande se tre konstnärskap med starka men tvetydiga band till modernismen och dess tankegångar kring formens hegemoni.

skriv ut denna text
"Tungan på ordet – Galla" 2004
262 x 232 cm olja på duk © Ann Edholm
"Saraband" målad aluminium
© Hans Olof Abrahamsson

"Utan titel" olja på polykarbonat
© Johan Scott

Ann Edholm (f.1953) visade tidigt ett starkt intresse för modernismens formhierarkier men även ett ironiskt avståndstagande från de mer heroiska inslagen. Hennes önskan tycktes vara att upphäva formernas hegemoni bland annat genom ett blasfemiskt användande av de "heliga" formerna cirkeln och kvadraten. Lika lätt som dessa under modernismen kunde låna sig till anemiska formbyggen, kan de i Edholms fall bli byggstenar till Musse Pigg-liknande figurer. Hennes avsikt med dessa "tilltag" är dock inte entydig, då hon ofta visar en fascination över modernismens bruk av "den absoluta formen" som betydelsebärare. På Galleri Nordenhake visar hon några verk som inspirerats av Rafaels "Fritagningen av Sankt Petrus" från 1510-talet. I förebilden återfinns ett galler som Edholm återanvänder som ett hejdande bildelement och kanske också som symbol för själva fängslandet. Det strama gallerverket döljer förlagans huvudpersoner och kvarlämnar endast den fjättrande geometrin.

Johan Scott (f.1953) är också han starkt påverkad av modernismens axiom, men inte heller här är förförelsen okritisk. Scotts förhållningssätt är ofta starkt distanserat vad gäller de puristiska inslagen. Han avhåller sig även från de konstnärliga stilbrott som blivit ett så betydelsefullt inslag inom postmodernismen. Däremot ger återbruket av konsthistorien, genom åtskilliga referenser och parafraseringar, en tydlig markering av tillhörighet. Scott ser uppenbarligen konsthistorien som en fruktbar källa att ösa ur - inte att bryta emot. Liksom för Ann Edholm ger denna djupa medvetenhet och kunskap honom en stor rörelsefrihet. Efter sommarens stora utställning på Bohusläns museum (se Omkonst artikel om utställningen) återkommer Scott nu på Galleri Olsson i Stockholm med en till stora delar ny utställning. Några större och centrala verk saknas från Bohusläns museum, men andra har tillkommit som snarast pekar mot ett något lättare anslag.

Hans Olof Abrahamsson (f.1944) har en mer oproblematisk inställning tilll modernismens formspråk. Ledigt rör han sig inom de domäner som Edholm och Scott bara tillfälligtvis tangerar. Hans bilder påvisar också en stark tilltro till det gestaltande språkets symboliska nivå. I de tredimensionella verken låter han luftens rumsbildande former samspela med de färgade plåtbandens streck. De gungande rörelserna ger en känsla av en musikalisk andantesats. Mycket riktigt är ett av objekten titulerat "Saraband", vilket kan ha betydelsen "lugn mellansats" i instrumentalsviter. På Galleri Svenska Bilder påvisar Abrahamsson den modernistiska andens livskraft och dess förmåga att fortfarande fascinera genom sin förhöjda ikonografiska nivå.

Stockholm 2004-11-27 © Leif Mattsson

Galleri Nordenhake | Galleri Olsson | Galleri Svenska Bilder | Startsidan för Omkonst