www.omkonst.com:
Kunskapen i ljusets sken
Olafur Eliasson, Brändström & Stene 12/12 2004 – 6/2 2005
Text: Susanna Slöör

Olafur Eliasson presenteras som trollkarlen i en värld som oåterkalleligen kommer att förbli avförtrollad. Magin och ljusfenomenen borde därmed vara tillkomna med utgångspunkten att det är en kunskapsmässigt upplyst värld som möjliggör dem.

skriv ut denna text

I ett verk som "Blue versus yellow" leker Eliasson med det projicerade ljusets färgblandande egenskaper. Mitt i det mörklagda rummet hänger en roterande rund glasskiva preparerad med färgfilter. En strålkastare belyser den med vitt ljus, som av naturen är mättat med alla färger. Två ljuscirklar återkastas på rummets omslutande väggar. En verkar skapad ur det ljus som tillåts passera igenom skivan och en av det ljus som den stöter från sig. Den ena av dem lånar rörelsen från den belysta skivans roterande och vandrar suggestivt längs rummets avgränsningar. Den andra är fixerad på väggen dit det vita ljuset riktas. När skivan belyses helt från sidan flyter ljusbilderna nästan samman till ett gråvitt formupplöst tillstånd. I takt med att skivan vrider sig skjuts bilderna isär och de antar de kontrasterande färgerna gult och blått.

Gissningsvis är rundelns ytor preparerade på ett sätt som liknar vissa fåglars färgåterkastande fjädrar och försedda med färgfilter som när de belyses ur en viss vinkel stoppar vissa av ljusets färger. När exempelvis vitt ljus passerar genom rött och grönt stängs det blåaktiga i dessa färger ute och endast gult ljus passerar. Verket "Triple frequency lamp" låter den kunskapstörstande studera fenomenen lite mer i detalj. I ett annat rum är den hängande och roterande cirkeln helt genomsläpplig. Verket heter "Your space embracer". Kanten är breddad och försedd med spegellaminat. Ljuskällan är avgränsad med en schablon som skapar en vit ljuscirkel på den belysta väggen. Reflexen från den runda spegelkanten utför en märklig dans ihop med rummets väggar. Tillsammans lurar de vårt öga att se rörelsen skyndas på och saktas ned på ett sätt som saknar motsvarighet i verkligheten.

Konstnärens sakligt redovisande av utrustningen, ljusprojektorer och de preparerade ytorna, ställs mot ljusupplevelserna som på ett subtilt sätt förblir ogenomträngliga och sig själva nog. Kunskapslustan kollapsar efter en stunds betraktande och tekniken ger vika för den tysta poesin. Ljuset som tankens inre bild för kunskap synliggörs och avslöjas obarmhärtigt när Eliassons ljus når det hänförda ögat.

Stockholm 2004-12-17 © Susanna Slöör


 


 

 

 

 


"Your space embracer" 2004, © Olafur Eliasson
Courtesy Brändström & Stene


Brändström & Stene | Omkonsts startsida