www.omkonst.com:
Syjunta för kor och människor
Maya Lin, monumentalverk, Wanås, invigning 12/9 2004
Text: Nicolas Hansson

Enorma jordmassor med grus och sten bildar en slingrande formation över den stora kohagen strax intill skulptur- och installationsparken på Stiftelsen Wanås ägor. Årets utställning på Wanås är ett jordkonstverk av amerikanskan Maya Lin, hennes första monumentala verk i Europa.


"11 Minute Line" av Maya Lin. Foto: Anders Norssell

11 Minute Line mäter 500 meter i längd och blir på sina ställen två meter hög. Som så många andra verk på Wanås är även detta s.k. site specific, dvs. platsspecifik konst (som något förenklat innebär att man inspireras av miljön eller rummet och utgår från det i själva skapandet av verket). 11 minute line är den tredje i en serie av "earth drawings", de två andra är Input vid Ohio University Park 2004 samt Wave Field vid universitet i Michigan 1993.

Maya Lin som annars är mest känd för sina minnesmonument i USA, har på Wanås strävat efter att skapa ett slags mötesplats för kor och människor. Det finns en harmonisk kombination av svulstighet och förtrolighet i verket som är anslående där den ligger i sin gröna vagga till betesmark. När man som betraktare står på vallen möts man av en befrielsekänsla då det inte finns något direkt inneboende motstånd i verket. Här finns ingen friktion, verket skär inte genom rummet och skapar konflikt, istället ringlar det sig över betesmarken likt en skygg reptil eller som när ålar rådigt vandrar på land för att söka sig till ett annat tryggare vattenhål. Flygfotografierna över verket förstärker liknelserna än mer. En besökare på Wanås har berättat att han sett verket från sitt lilla flygplansfönster en molnfri dag. Det får mig också att tänka på de gamla välkända och mystiska aztekiska figurerna som man egentligen bara kunde ta del av i sin fulla överskådlighet från ovan.


"11 Minute Line" av Maya Lin. Foto: Anders Norssell

Maya Lins konstnärskap är uppbyggt kring olika inneboende motsättningar i gränslandet mellan antingen eller och både och… Hennes konst existerar i gränslandet mellan konst och vetenskap, konst och arkitektur, det offentliga och det privata, öst och väst… Strävan att hitta en balans mellan dessa motpoler och där de kan mötas är en av hennes märkbara drivkrafter. En dimension där rummet och formen har första prioritet men det rymmer så mycket mer. Hur man får ett flöde i en jord- och stenmassa och stoppar tiden? Hur kan man existera utan att tillhöra endera sidan, eller att befinna sig i antingen eller och både och?…

Först tänkte jag inte nämna det, men det går helt enkelt inte att streta emot… Referenserna till "land art" är alldeles för starka för att gå en genväg och hoppa över historien. En rörelse som föddes fram på 60-talet när antiformen och materialexperimenterandet slog ut på allvar och den vita kuben sågs som en tvångströja.
Konstnärer som Robert Smithson började att skapa sina verk direkt i naturen ofta med hjälp av den omgivande materian och naturen. Många av landartkonstnärerna strävade efter en sammanslutning mellan dem själva och naturen och dess krafter, andra ville mer gå i omedelbar kamp mot naturen. Robert Smithsons mytomspunna verk Spiral Jetty är ett sådant exempel, en gigantisk spiral byggd i vattnet i Great Salt Lake, Utah år 1972. Även det liksom 11 Minute Line uppbyggt kring motpoler mellan plats och icke-plats, periferi och centrum. Stora skillnaden är att 11 Minute Line är i total avsaknad av entropi till skillnad från Smithsons där en bärande ingrediens var just den entropiska kampen mot moder jord och den specifika platsen. När Robert Smithson skapade jordkonstverket Spiral Jetty i Great Salt Lake i Utah beskrev han saltsjön som ett kvinnligt monster som måste besegras och besvärjas.
För Smithson var platserna där människor vistas och konstverk skapas inte slumpmässigt utvalda. Platsernas inneboende egenskaper åskådliggörs för oss, en kommunikation sker genom århundraden av historiska erfarenheter och vanor som utväxlas.


Skiss till "11 Minute Line" av Maya Lin. Foto: Anders Norssell

På liknande sätt besitter 11 Minute Line övergångskänslan mellan tid och historia, tillsammans med materia där det organiska förloppet innehåller en början, en förändringsprocess och ett obönhörligt slut. Samtidigt kommer det att under årens lopp kurtiseras med otaliga beskrivningar och dokumentation av verket som dels med tiden kommer att utgöra en avhängig del av verket och som också kommer att överleva detsamma – likt Spiral Jetty som numera ligger under vattenytan. 11 Minute Line är också begåvad med den speciella egenskapen att verkets grafiska och bildorienterade beskaffenhet bäst ses en bra bit ovanifrån, men det har ni läsare säkert redan klurat ut…

Malmö 2004-09-09 © Nicolas Hansson


skriv ut denna text