www.omkonst.com:
Närvaron i det uteslutna
Petter Zennström, Knäpper+Baumgarten samt Galleri Lars Bohman 4/11 – 1/12 2004
Text: Susanna Slöör

Petter Zennströms aktuella utställning utspelas på två gallerier. Det finns en inverterad korrespondens mellan verken på de olika platserna, där det uteslutna klingar närvarande i sin frånvaro.

skriv ut denna text

På Galleri Lars Bohman talar mellanrummen. Konstnären låter ana att verken kunde ha tillhört en rektangulär yta, den scen som målningar vanligen har att breda ut sig på. Stora "tuggor" har med sågens hjälp avlägsnats och kvar blir former som i sin tur gröpts ur med hjälp av de illusoriska knep en bildkonstnär förfogar över. Troligen är det spillvirket från pannåerna som i sin tur formats och noggrant fogats samman, likt spelbrickor i ett dominospel, till långa slingor. Dessa avtecknar sig som bildalfabetiska skrivtecken mot galleriväggarna på Knäpper+Baumgarten. Det närvarande speglas i det uteslutna, och kränger mellan djup och yta i en tillsynes ändlös kamp om tillvaron.

Verkligheten delas upp i begrepp som inne eller ute, ljust eller mörkt, manligt eller kvinnligt, natur eller kultur utan nämnvärda funderingar över hur den separeringen går till. Börjar man att ringa in eller dra en linje mellan vad som utmärker det ena jämfört med det andra ställs man snart inför rader av delikata problem. Lägg till funderingar på hur man når mitten på en punkt så är snart barndomens kvalfyllda vilja till ordning väckt till liv. Den hisnande ångesten inför dessa frågeställningar kanaliserades senare mot andra oroshärdar. För målaren öppnas dock en rad möjligheter utanför språket att gå vidare med konflikterna.

Måleriet låter ljuset bistå det mörka, djupet bo granne med yta och vänder momentant inne till ute. Dessutom finns ett magiskt "tredje" som saknas i det talade eller skrivna språket, nämligen linjen. Den gränsen är målarens revir och gränsdragningen dennes privilegium. Petter Zennström är en målande tänkare som tillfullo inser och utnyttjar dessa möjligheter i sin noggrant koreograferade stridsdans mellan utvalda måleriska begreppspar. Linjen sväller konvulsiviskt och vänder sig mellan inomvara och utomvara. Kan man inte nå dess centrum får den expandera tills den kollapsar och övergår till form. De pupillaktiga, pärlande och hårbeklädda mönstren i löporna parar äldre stoffmåleri med graffiti. Men barockmästarnas drift med verklighet och perspektiv har i Zennströms tappning skruvats ytterligare några varv.

Stockholm 2004-11-11 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Utan titel, 61 x 61 cm © Petter Zennström


Utan titel © Petter Zennström

Knäpper+Baumgarten | Galleri Lars Bohman
Startsida för Omkonst