www.omkonst.com:
Kärl för våra tankar
Stina Ekman på Knäpper + Baumgarten 2/4 – 7/5 2005
Text: Susanna Slöör

Förlagans ytterst prosaiska ursprung fungerar utmärkt för att både tillåta och avväpna skönheten i Stina Ekmans nya verk titulerade "WC Collage", som vilar upphöjt på piedestaler av frigolit.

skriv ut denna text

Stina Ekmans avgjutningar av olika former är hämtade från underredet till en högst ordinär toalettstol. De olika delarna har sedan fogats samman spegelvända och materialet efterbearbetats med känslig hand för att skänka liv åt den annars symmetriska stelheten. Bi-associationerna till Duchamps pissoar lämnar jag åt sidan. Den konstnärliga strategin hos Ekman torde vara en helt annan. Man skulle kunna säga att istället för att döpa och upphöja det låga och triviala till konst, så bryts toalettstolen både bildligt och bokstavligt ner. Den återvänder till ett mer allmängjort formalfabet till vilket behållaren eller skålen hör. Min första reaktion säger mig bestämt att det måste vara formen som är utgångspunkten.

Jag grundar detta faktum på att en långt vanligare konstnärlig strategi, än att söka förskjuta tingens betydelser efter sammanhang, är att man tar vad man har och gräver där man står. En kasserad toalettstol i porslin kan i den keramiskt intresserade skulptörens blickfång bli en igångsättare, av den anledningen att den fanns till hands där - just då. Toalettens bibetydelser blir i det fallet lika lite kittlande som nakenmodellen för en van krokitecknare. Den djupa skålformen med dess in- och utsida, avklädd allt utom dess allmänt uppsamlande funktion, kan sedan som en konceptuell metafor låna sig till mycket annat. Språkligt sett tolkar vi ofta kroppen eller medvetandet som en behållare för olika aktiviteter. Vårt abstrakta tänkande och dess begrepp formas även till kärl innehållande bildligt överförda betydelser. "Kunskap är ljus" är ett exempel. "Knowing is seeing" är ett annat.

Skulptören Constantin Brancusis berömda ägg som också är ett huvud kan ses som en metafor för livet eller själen. Det ligger nära till hands att koppla samman hans verk med Stina Ekmans former som är lika upphöjt inneslutna i sig själva. De bildar figurer som påminner om ritualiserade förenklingar av djurhuvuden eller andeväsen. Man ställs inför ännu okända uppsamlingsplatser för mänsklig uppmärksamhet och förhöjning. Ännu inte namngivna men färdiga för dopet. När Ekman stöper nya ord av sina former påminner det om leken med att skapa anagram. Hon tar de bokstäver som formen rymmer och skapar nya kärl för våra tankar.

Stockholm 2005-04-09 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"WC Collage" © Stina Ekman


"WC Collage" © Stina Ekman

 

Knäpper+Baumgarten | Omkonsts startsida