www.omkonst.com:
Kring Bobos hjärta
Katarina Norling, Galleri Flach 28/5 - 18/6 2005, samt bok: Bobos hjärta, ISBN 91-974922-5-6
Text: Leif Mattsson

Att stiga in i Katarina Norlings verk är enkelt, att komma ut ur dem är något svårare. De tycks belägga betraktaren med mental kvarstad på obestämd tid. Så förhåller det sig med verken på Galleri Flach och likaså med den bok "Bobos hjärta" som Norling just publicerat.

skriv ut denna text

Det finns ett uttalat litterärt drag i merparten av Norlings verk, både i anslag och i bearbetningen. Det är som om hon vill injicera dem med poesi och inte ge sig förrän de mättats med associationer och tolkningsmöjligheter. Oftast ingår också självbiografiska inslag, så till den grad att det är svårt att tänka sig Norlings konstnärskap som endast visuellt. Det personliga är det bärande inslaget, det som ger legitimitet och intimitet åt verken. Väljer man att förhålla sig öppen inför detta tilltal ser man plötsligt ett tydligt mönster - en berättelse om hjärtat som det nav kring vilket hennes historier kretsar.

De närmast demonstrativt handgjorda ytorna ökar också graden av personlighet. Objekten blir därigenom unika och deras skepnader ställs i stark kontrast till de berättelser de förmedlar. Genom manipulerandet och bemålandet uppstår både en påtaglig kroppslighet och ett tydligt avståndstagande från ytlig förfining. Orenhet, uppbrutna former och oavslutade färgytor tjänstgör som motpoler till och kanske budbärare av ett mer betydelsemättat innehåll.

Utställningens första rum kan till viss del sägas vara en presentation av Norlings nya bok "Bobos hjärta". En bok som gör tillbakablickande reflektioner kring det omdiskuterade offentliga verket med samma namn. På Galleri Flach fungerar utrivna sidor ur boken som betydelsebärande delar i en stram och mönsterverkande vägginstallation. Verket har i första hand ett litterärt anslag, naturligt nog, och ger en distanserande effekt i förhållande till övriga objekt.
    I de bemålade verken i utställningens övriga rum är angreppet delvis ett annat. Här finner man ett drastiskt hanterande av färgytorna. Akrylfärgen tillåts flöda över tyglindorna tills de förstenas till poser och koloriten skruvas upp till en närmast bedövande nivå, med chockrosa och neongrönt som dramatiska inslag. Allt utfört med ett allvarsamt leklynne.

Till viss del kan man säga att Norling står i skuld till popkonsten. Men detta endast i ett yttre avseende, då popkonstens ytlighet och närmast studentikosa anslag helt saknas i hennes verk. Snarare arbetar hon med paradoxer och motsatsförhållanden. De visuellt lekfulla och delvis naiva objekten har alla en högst personlig röst. Där popkonsten talade till alla, till folket om man så vill, talar Norling till den enskilde.

Stockholm 2005-06-04 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Den italienska resan och den skånska resan" blandteknik © Katarina Norling


"Landskap" tyg och akrylfärg © Katarina Norling


"Lejonets mod eller Går Bobos hjärta att äta?"
blandteknik © Katarina Norling


Galleri Flach| Startsida Omkonst