www.omkonst.com:
Motsatsernas förklarande ljus
Karin Ögren, Galleri Argo 3-29/9 2005 - Lotta Määttänen, Galleri Cupido 3-21/9 2005
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

Karin Ögren (f.1956) 3/9 - 25/9 2005
Galleri Argo

Karin Ögrens bilder kan med all rätt sägas vara deduktiva* då deras slutliga gestalt ligger innesluten i beståndsdelarnas respektive berättelse. Helheten är alltså inte summan av bildfragmenten men ändå fullt möjlig att härleda från respektive element.
     Detta sätt att utifrån filosofiskt delmaterial skapa nya komplexa bildkonstellationer var en av postmodernismens mer kreativa arbetssätt. Vi såg det utvecklas bland annat i Maya Eizin Öijers och Max Books konst. I Karin Ögrens fall finns dock en viss skillnad som lyfter hennes bilder över den rent konsthistoriska reflektionen - hennes outsinliga förlitan till färgens bärande kraft. Vilket framstår ännu tydligare på den nu aktuella utställningen än på tidigare presentationer.
     Karin Ögrens bilder har numera mer med modernismen och bauhausestetiken att göra än med 1990-talets postmodernism. Hennes konstruktioner refererar klart till den konstruktiva traditionen, samtidigt som man anar en viss skepsis mot densamma. Kanske finns där också ett drag av Paul Klees lekfulla anarkism - ett välgörande inslag i ett i övrigt stramt och sammansatt konstnärskap

Lotta Määttänen (f.1968) 3/9 - 21/9 2005
Galleri Cupido

Galleri Cupido visar återkommande nya finska konstnärskap som ofta inte tidigare presenterats i Sverige. Denna gång har valet fallit på Lotta Määttänen som bor och verkar i Helsingfors. Hennes bilder förenar stram konstruktion med överrumplande formella stilbrott, men på ett något annorlunda sätt än hos Karin Ögren. Även här finns en påtaglig blandning av motstridiga gestaltningsformer men i detta fall närmar sig bilderna serievärldens snubbelkomik. De är mycket skruvade och förtätade, som om de bar på någon fördold historia. I bilden av Jon Blund stegras detta närmast till en ikonisering av den lille sömngivaren. Som en gigantisk pekbild ur en barnbok tronar målningen fram, med sin lysande kadmiumröda bakgrund. Så ren och befriad från distraktioner och i sitt skildrade fokus jämförbar med det kraftiga tunnelseende som uppstår vid gränsen för insomnandet.

Stockholm 2005-09-07 © Leif Mattsson

*Deduktion är ett filosofiskt förfaringssätt för att härleda slutsatser från premisser. Källa: Susning.nu


 


 

 

 


Minnes Arkiv © Karin Ögren

 

 Jon Blund, 150 x 155, oljemålning
© Lotta Määttänen

   
Galleri Argo | Galleri Cupido | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: