www.omkonst.com:
Sevärt i september 2005
Ingela Johansson på Galleri Hjärnstorm, Eva Larsson på Mia Sundberg Galleri, 2005
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Ingela Johansson t.o.m. 17/9 2005
Galleri Hjärnstorm

En tingens ogripbara historia skapar Ingela Johansson i sina målningar. Rummet är tydligt men tvetydigt, det vecklar ut sig som en rymd där föremålen oftast svävar solitärt utan perspektiviska relationer till varandra. Porslinsfigurer mättade med minnen kanske från farmors chiffonjé möter loppisfynd och andra nyligen funna eller fådda ting. En liten prydnadshermelin grinar gillande från sin pinne ut i rymden, inte direkt mot den nyponrosiga nymfen i schinglad 30-talsfrisyr. Föremålen griper efter mina minnen, likväl som de också går att betrakta som delar, målarlogiskt fördelade, på en yta i samklang med ett lyriskt och musikaliskt temperament. Fördelningen bjuder på målarhändelser frammanade av skylande lager, som tillsammans skapar en vibrerande klang på ytan som samtidigt är rymd. Ibland är tingen konturmässigt antydda, eller utsparade ur ett underliggande lager. Andra är framsmekta av penseln på ett vis som låter dem sväva i ett tillstånd av varande eller blivande.

Eva Larsson t.o.m. 30/10 2005
Mia Sundberg Galleri

Ornament och mönster spelar en viktig roll för många av dagens bildkonstnärer. De ingår som bärande element i konstruktioner som inte härstammar från en kraftigt abstraherad verklighet, utan istället är självständiga bildtecken som filtrerats fram skärpts och fruktbart återanvänts under troligen hela människans historia. Eva Larsson arbetar med färgade tuschpennor på papper. Med ett jämnt tryck med udden och stadigt grepp om passaren utför hon sitt tålamodsprövande arbete. Cirklar och ränder i sofistikerade färgsammanställningar fogas samman avbrutna av mer figurativt dissonanta inslag som påminner om Morristapeter eller blomsterslingat porslin. Mönstret som motpol och mer accepterad ersättning för den mänskliga avbilden har uppmuntrats av tidens olika bildstormande rörelser. Hos Larsson lyfts främst det vegeterande och meditativa draget fram, både i blinkningarna till buddism och asiatisk estetik som till det rytmiskt exakta utförandet.

Stockholm 2005-08-28 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Stilleben © Ingela Johansson 2005.Lotusbox. 2005, tuschteckningar monterade i plexiglaskub.
40x40x40 cm © Eva Larsson

   
Galleri Hjärnstorm | Mia Sundberg Galleri | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: