www.omkonst.com:
Vårutställningar 2005
Kungliga Konsthögskolan, Konstakademien 26/5 – 8/6 2005
Konstfack, avd för konst, Telefonplan 17/5 – 29/5 2005
Text: Susanna Slöör

Det ska påpekas redan inledningsvis att en jämförelse mellan Konsthögskolan och Konstfacks avdelning för konst inte kan göras rättvisande. Storleken, resurserna, lokalerna och antalet utställare skiljer sig för mycket åt

skriv ut denna text
"What's on" © Tina Willgren, Konsthögskolan


© Astrid Sylwan, Konstfackskolan
På Konstakademien har 54 femte- och fjärdeårselever från Konsthögskolan brett ut sig och täcker alla lediga ytor på första våningens utställningsplan samt i entrén. I källaren runt hörnet till Konstfacks entré huserar 15 avgångselever. På Konstfack visas även examensarbeten från de designinriktade facken, men detta är inte rätt forum att kommentera dessa.
   Som vanligt går det knappast att dra några säkra slutsatser om vart den unga konsten är på väg utifrån dessa uppvisningar. Däremot känner man igen vilka utställningar och vilka etablerade konstnärer som tjänar som viktiga inspiratörer. Helt naturligt, då konst bygger på härmning och återupprepande variationer för att frigöra något nytt.
 
   
 
"King Tut - Extreme Makover "
© Jonas Dahlström, Konsthögskolan

"Rummet" © Kristina Stark
Konsthögskolan
  "TV2 (Terry Vison 2)"
© Kristoffer Lindfors,
Konsthögskolan
På Konsthögskolans utställning kan man konstatera att många även vågar vara lågmälda och låta exempelvis teckningen komma till heders. Kristina Stark har utnyttjat sina lite undanskymda rum till att klistra upp teckningar och fortsätta arbetet på väggarna och fönstersmygar. Magnus Alexandersson visar en hel vägg med experimenterade teckningar i A4-format. En som sticker ut med kraftmättad lågmäldhet är Niklas Karlsson vars skulpturala installation med hjälp av sytrådar mot vit vägg stjäl uppmärksamheten från grannarna, samtidigt som verket omöjligen låter sig reproduceras.  
   
"Fint minne " © Claes Fahlgren, Konsthögskolan

"Teckningar" © Magnus Alexandersson, Konsthögskolan
   

Foto och video finns med men känns inte särskilt utmärkande på Konstakademien. Ett genomgående intryck är elevernas påfallande intresse för rumslig gestaltning och verkens förhållande till sin omgivning. Presentationerna känns säkra, berikande och hänsynstagande i de flesta fall. Längst går Tina Willgren med verket "What's On" där hon byggt upp en TV-studio i Klein-blått där en evighetssändning med oss medskapande betraktare pågår och visas i TV-monitorerna. Intresset för medier och mediebild syns även i Konstfackeleven Ulrika Larssons fotografier, där hon låter makthavare arrangera henne själv i situationer för att beskriva maktens blick. Intrycket blir främst att det är maktens förhållande till mediebilden som gestaltas.

De dokumentära, sociala och konceptuella inslagen finns tydligast representerade på Konstfack. Någon enstaka målare som Astrid Sylwan har även blommat upp i den miljön. Måleriet på Akademien står i årets upplaga något tillbaka.

 
   
 
 
Ulrika Larsson
Konstfackskolan
  "Utan titel" © Emelie Björck,
Konsthögskolan
  "En samling + och - laddningar"
© Ulla Fredriksson,
Konsthögskolan

Stockholm 2005-05-28 © Susanna Slöör

Konsthögskolan i Stockholm | Konstfackskolan | Åter till startsidan för Omkonst


KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: