www.omkonst.com:
Minimalistisk naturromantik
Bård Breivik, Skulpturens Hus, Vinterviken, 9/6 - 27/8 2006
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

Bård Breivik har endast visats vid två tillfällen i Sverige under de senaste tio åren: 1996 på Malmö Konsthall och 2001 på Galleri Stefan Andersson (Umeå). Nu är det Stockholm och Skulpturens Hus som har äran att under sommaren presentera en av Nordens internationellt sett mer framgångsrika konstnärer.

Virveln (vortex på latin) är ett återkommande rörelsemönster i allt organiskt växande, i såväl mikro- som makrokosmos. Strömmande vatten följer virvelns lagar, liksom tromber. Även i de enorma galaxerna finner man den spiralformade roterande strukturen.
     Bård Breivik har återskapat denna grundform i en flera meter hög virvel av hamrat stål. Den har han fäst i innertaket och avpassat så spetsen endast nuddar golvet. Till sin karaktär är den en luftvirvel i vatten, men spiralens högblanka yta ger samtidigt associationer till ett gigantiskt silversmycke som utför en gracil piruett, sin avsevärda massa till trots.

I "Organic Strings", ett verk som tar merparten av stora salen i anspråk, återkommer de organiska formerna. Här är det slingrande grenar, eller ådror, som bildar en mäktig struktur. Skulpturen inringas av ett sjuttiotal svarta lod som hängande från taket kan fås att långsamt pendla fram och tillbaka vid lätt beröring. Loden bildar ett exakt, men ständigt föränderligt, koordinatsystem inom vilket de slingrande silverfärgade "ådrorna" befinner sig.
     Även i de vågfomer som Breivik beskriver i "Broken Surfaces" är det naturens repetitiva grundformer som återkommer. Här har ett dataprogram använts för att simulera vattenringar av olika slag. Formerna har sedan gjutits i kinesisk lack, med en halvblank yta påminnande om svart och trögflytande råolja.

Bård Breiviks installationer bygger till stor del på paradoxer och motsatsförhållanden. Å ena sidan är verken ofta maskinellt utförda eller formgjutna, vilket ger associationer tiil minimalismens distanserade förhållningssätt. Å andra sidan är formerna så organiska, och ytorna så förfinat dekorativa, att man snarast känner sig förflyttad till förra sekelskiftet och konstriktningen Art Noveau (Jugend).
     Breivik använder sig av båda dessa konstriktningars specifika uttrycksmedel. Från Art Noveau kommer de slingrande och virvlande naturlyriska formerna, ibland med erotiska undertoner. Och från minimalismen hämtar han kylan och distansen, utan vilken verken skulle te sig alltför sentimentalt romantiska. Det är en vansklig balansgång, men Breivik lyckas behålla ett nyktert förhållningssätt, trots verkens högstämda patos och närmast demonstrativa expressivitet. Yrkesmannens kyliga distans blandas här, på ett föredömligt sätt, med humanistens naturromantiska intresse.

Stockholm 2006-06-12 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Vortex", hamrat stål, 2005 © Bård Breivik


"Organic Strings", hamrat stål, 2006 © Bård Breivik


"Broken Surfaces", kinesiskt lack, 2005
© Bård Breivik

   
Skulpturens Hus | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):  
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: