www.omkonst.com:
Omvänd ready-made
Oskar Mörnerud, Knäpper+Baumgarten, 4/5 – 10/6 2006
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
 
Inför Oskar Mörneruds verk blir det ointressant att fälla omdömen om att måleriet är bra
eller inte. Akten att måla är som det verkar en väsentlig men underordnad del av den konstnärliga strategin.
     

Mörneruds omsorgsfullt utförda kopior av illustrationer och bilder ur böcker, småskrifter, program, tidningar och annat tryckt material är antagligen mycket trogna sina original, sånär som på en viktig detalj. Det framgår tydligt att detta är målningar och att det troligen har tagit tid att utföra dem, vilket bör vara en viktig nyckel till Mörneruds verk. Måleriet, handarbetet, blir trollspöet som omvandlar de avkopierade bilderna till konst, något att stanna inför. Man skulle kunna kalla tilltaget lite lättvindigt för en omvänd ready-made. Men han nöjer sig inte med detta utan lägger till ytterligare aspekter för att skärpa och behålla vår uppmärksamhet.

Reproduktionerna avbildas i sina ursprungliga positioner och storlekar på boksidan. All text som burit upp dem är däremot utesluten, endast den korrekt avstämda bakgrundsfärgen på boksidan är kvarlämnad. Sidorna förs ofta samman till triptyker och bildar tillsammans en gåtfull sekvens. "Originalen" verkar hämtade ur olika skrifter med kyrklig anknytning eller ur olika populärvetenskapliga alster, med någon form av koppling till natur och biologi. Avbildningarna har sedan monterats på rad mot en grön kartong, vilket skapar en känsla av väggtidning eller evenemangstavla för gudstjänster.
      På golvet ligger en slaktad frikyrkoinredning direkt hämtad från en tidpunkt strax efter kyrkkaffet, med kakor och urdruckna koppar, kleenex och en hög dumpade vita begravningsslipsar samt en lätt fuktad dopskjorta för vuxna.
      Installationen förstärker ready-made tanken, men blir väl övertydlig, samtidigt som den tar fokus från de i sig tillräckligt intressanta bildsviterna. Urvalsprincipen bakom dem verkar växla mellan beräkning och intuitivt associerande utifrån gester, rörelser, form, betydelser och bibetydelse. Det är i sammanställningen av dessa ordtomma boksidor som Oskar Mörnerud på allvar ger sig till känna och gör det till synes välkända obekant för oss.

Stockholm 2006-05-27 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Detalj ur "Syntest" © Oskar Mörnerud


"Radhus" © Oskar Mörnerud

   
Knäpper+Baumgarten | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: