www.omkonst.com:
Banden mellan orden och bilden
Katarina Norling, Galerie Bel’Art, 4/11– 29/11 2006  
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

”I flera år har jag stått och väntat på nattbussen nära Björns hus. Kanske är det därför jag så ofta drömmer att han är på resa.” (Katarina Norling ur ”Natten, A-Z”)

Katarina Norlings nattliga promenader från arbetet (på tidningen Metro) och möten med människor på vägen bildar utgångspunkten till den här helgjutna utställningen som också är en bok. Öden, bekantskaper och rapsodiska berättelser har ordnats från bokstaven A till Z.
      Mötet med Adam, ett spädbarn som några män erbjöd henne mitt i natten, beskrivs som katalysatorn för hela projektet. Människor, platser, tankar och händelser knyts samman som vore avsikten att behålla ögonblicken, innan någon verklig mening röjts. De knyts även bokstavligen samman när Katarina Norling ersätter duken med knutna tygband eller virar dem kring spiraltrappans stolpe som i verket ”Jag binder band till minne av Jenny”. Förbindelserna som hon etablerar mellan galleriets olika våningar och mellan verken i symbios med boken är ett drag som man känner igen sedan tidigare. Förbund knyts även mellan orden på urryckta boksidor och de flödande färgremsorna som parafraserar dessa. Raderna, remsorna eller slingorna av färg är lika mycket ord som bild - eller varken det ena eller det andra.

Norling lyckas med sina omslutande ord- och bildmiljöer skapa en intimitet som om man hade fått ta del av hennes dagbok. Men när man väl satt sig tillrätta och slår upp en sida, uppluckras sammanhangen och istället för dagboken är det ett medvetande man fått tillgång till. Det man ser är flödet av inre och yttre impulser på väg att ordnas - inte en privat vittnesbörd. Man övertygas både om möjligheterna till en själarnas gemenskap, och påminns samtidigt om den sorgligt frustrerande avgrunden mellan dem. Kanske är det detta tvetydiga förhållande som ständigt ökar fascinationen för Norlings konstnärskap.
      Det genomgående bjärta färgackordet i hennes med sällsam ornamentik formförskjutna världar blir aldrig melodramatiskt eller sentimentalt inställsamt. Uttrycket känns knivskarpt och omöjligt att värja sig för, innehållet exakt och oåtkomligt. Känslan går igen även i boken, där varje möte skildras med en drastisk tydlighet utan att för den skull vara avslöjande.  

Stockholm 2006-11-08 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Natten A-Z" © Katarina Norling


© Katarina Norling


"Adams skepp" © Katarina Norling

   
Galerie Bel'Art | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln till redaktionen: