www.omkonst.com:
De sista orden
Karin Andersson, Candyland 9/3 – 1/4 2007 
Text: Susanna Slöör
”Det är fullbordat”, löd Jesus sista ord. Därefter böjde han ned huvudet och överlämnade sin ande… Med en sista skälvande suck visar sig kropp och ande tillsammans som en genomlyst hybrid. Mellanformen är av verkligare slag än världen själv och med den upplyfts lidandet till en sublim nivå.

Utan titel. (Figur 2) blyerts © Karin Andersson.
Teckningen är någon decimeter hög i original och c:a en meter hög i utskrift.

Det går inte att värja sig för Karin Anderssons utsökt fördjupade teckningskonst. Uttrycket i ”Figur 2” ger en andligt inkännande dimension som påminner om vad den bästa kyrkokonsten genom århundraden åstadkommit, utan att budskapet preciseras. Hennes halvt mänskliga halvt kvinnliga varelse som sjunkit samman i en lidandets tilltvingade viloställning bär våra sorger och tillkortakommanden med ett raffinemang, en grace, som känns nyskapande och svårslagen - en värdig medtävlare till sonen uppspikad på korset.

Karin Andersson tecknar med hårdaste blyerts sin bild under mycket lång tid. Hon beskriver det som att hon söker gränsen för hur långt hon kan följa och tillföra detaljen mening. Arbetet sker med hjälp av förstorande glasögon och resultatet, lätt som en andhämtning, reproduceras med kamera. Därefter scannas bilden och översätts digitalt i den absolut högsta upplösning som går att åstadkomma. Svärtan skärps och därmed konstrasten i bilden. Därefter skrivs den ut i betydligt större format än den ursprungliga bilden. Det mödosamt framtagna originalet översätts i en form som är distanserad men som tillåter ett mer närgånget närmande. Varje blyertskorn ger sig till känna. Varje motstånd som övervunnits i samspel med papprets gräng lyfts fram i sin stigmatiserade form, som tårar på det frånvarande ögats plats eller märket efter svärdsudden som perforerat bröstets sida.

Stockholm 2007-03-13 © Susanna Slöör

Candyland | Omkonsts startsida


KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen:

      
skriv ut denna text