www.omkonst.com:
Road movie
Niklas Eneblom, Galleri Thomassen, Göteborg, 12/4 - 29/4 2007
Text: Margareta Persson

"MOTEL HOTEL", olja på mdf, 70x110 cm, 2007 © Niklas Eneblom

Det är spännande att gå in i Niklas Enebloms värld. Här gestaltas en vardaglighet som med små medel förskjuts till upplevelsen av någonting annat, det främmande eller ett djupare liggande rums- och tidsperspektiv. Utställningen på Galleri Thomassen består bland annat av extremt små verk i ett liggande format som bildar en länk till de större målningarna i en vacker hängning. Man känner igen den för Eneblom typiskt låga horisonten och den underfundiga berättelsen som spirar i verkens underkant.

Många av de små målningarnas berättelser utspelas mot bakgrunden av en ståtlig svart himmel och det gäller också för några av de större målningarna. Mörkret i den svarta oljefärgen får här ett djup och en utbredning som för tankarna både till Lucas Cranach d.ä. men också till Dick Bengtsson. Gemensamt med den senare har Niklas Eneblom dessutom det uppenbara intresset för Edward Hopper och dennes genomlysning av den amerikanska vardagen. ”Light Industry Romance” och ”Motel Hotel” är två större målningar, vilka både kännetecknas av en becksvart fond mot vilken de låga byggnaderna avtecknar sig i ett mystiskt, lite spöklikt ljus. Trots representationen av en population i ”Motel Hotel” är frånvaron av just mänskligt liv ändå det mest påtagliga i båda verken. Inte minst accentueras detta genom att den svarta himlen upptar en så utmanande stor del av båda målningarnas bildyta.

"THE GREAT INDOORS", olja på duk,
134x200 cm, 2003 © Niklas Eneblom

"HALO FAMILY ", olja på duk
© Niklas Eneblom

Intrycket av road movie är påtagligt utställningen igenom, men också något annat. Jag tänker bland annat på ett verk han kallat ”Halo Family”. Det är ett spännande och långt mer reflekterande verk än bara en ordvits med koppling till halo/holy. Intill den oumbärliga Bilen gestaltas den lilla familjen som åsyna vittnen till ett av naturens märkvärdigaste scenerier, haloringen runt solen. Här uppstår något verkligt intressant i mötet mellan den överdrivna vanligheten i framställningen av familjen med sin bil på söndagsutflykt (?) och detta enastående himlafenomen av övernaturlig karaktär. Även i ”The Day I Got Rich” berör Eneblom fenomen av övernaturligt slag. Här finns dessutom en vink till Andrew Wyeth´s berömda ”Christinas värld” med betoningen av det ensamma trähuset, som hos Eneblom har fått sällskap av inte bara en, utan en dubbel regnbåge.

På utställningen finns ett verk som i sin komposition och uppbyggnad skiljer sig från övriga och då tänker jag på ”All Junction Boxes”. Mot en ljust, blågrön bakgrund har Eneblom skildrat vanliga elskåp. De är jämnt fördelade över ytan och bildar ett mönster samtidigt som de lite överraskande associerar till hieroglyfer i upplevelsen av dem som bildtecken. I ”The Great Indoors” tillämpar Eneblom däremot ett helt annat gestaltningssätt där han explicit vänder sig till de invigda i TV- och dataspelens virtuella världar. Paradoxalt nog finns här ändå kopplingar som Eneblom frilägger i sin förutsättningslöshet som målare.

Göteborg 2007-04-21 © Margareta Persson

Galleri Thomassen | Omkonsts startsida


KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen:

      
skriv ut denna text