www.omkonst.com:
Från kaos till jordiskt paradis
Carl Hammoud, "Register", Galleri Magnus Karlsson, 8/3 - 8/4 2007
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Bilden av världen som uppbyggd av diametrala poler finner man redan i människans allra tidigaste kunskapsmodeller. Dessa åtekommande försök att beskriva universum, människan och livet som tudelade har ofta haft stor genomslagskraft. Inte minst under romantiken kunde denna polaritetstanke fira triumfer.

Carl Hammoud tycks vara fascinerad av åtminstone ett polärt motsatspar, nämligen kaos och ordning. I en parafras på Caspar David Friedrichs "Ishavet" låter han böcker och bordsskivor torna upp sig på liknande sätt som isflaken i förlagan. Men det intressanta här är inte likheterna utan det som skiljer de båda verken åt.
    I Friedrichs målning spelar naturen huvudrollen som dånande furie, regerande med järnhand. Människans oändliga litenhet är i sammanhanget högst påtaglig.
    Carl Hammoud däremot implicerar att det är människan själv som är kaosets upphovsman. Och det är henne vi kan både lasta och hylla för den sköna nya värld som blivit produkten. Och skön är den verkligen, så till den grad att Hammoud smyger in denna kaosets estetik även i de verk där ordningen är satt att råda.

Fascinationen över konsthistorien framträder tydligt i flera av Hammouds verk. Referenserna är stundtals helt uppenbara, som i exemplet ovan, men de kan även vara näst intill omärkliga. Men visst finns det en koppling mellan teckningen "Pass" och Vermeers "Kvinna i blått". I båda fallen står en kvinna och läser koncentrerat, med nästan exakt samma hållning och återhållna sinnesstämning.
     Även i målningen "Revolution" finns den vermeerska stämningen där, men då genom den dolda ljuskällan bakom väggen. Och inte är Edward Hoppers metafysiska ljusbekrivningar så särskilt långt borta heller.

Både utställningskatalogen och flertalet avbildade böcker i målningarna är helblå, samt saknar titel. Böckerna i målningarna verkar dessutom närmast demonstrativt innehållslösa och deras sätt att befolka målningarna ger ett rastlöst och myllrande intryck. Överallt dyker dessa böcker upp, ibland i militäriskt raka led och ibland i kaotiska formationer. Deras roll som bärare av mänskliga egenskaper är tydlig, men framför allt är det deras funktion som invånare i den av Carl Hammoud egenuppfunna världen som är avgörande. Där deltar de i byggandet av ett jordiskt paradis, till brädden fyllt av kaos.

Stockholm 2007-03-13 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Land", 121x121 cm © Carl Hammoud


Caspar David Friedrich
"Ishavet", 1824
96,7 x 126,9 cm
Kunsthalle, Hamburg


"Register", 69x96 cm © Carl Hammoud

   
Galleri Magnus Karlsson | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln till redaktionen:
      
     
ff