www.omkonst.com:
Nystart med romantiskt flöde
Yoshi Yukawa, "Moment", SP Gallery, Kommendörsgatan 6, Sthlm, 8/11 - 8/12 2007  
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

Susanne Pettersson har redan tidigare gjort sig ett namn som gallerist med tydlig integritet. Då var platsen Norrköping, men nu är hon tillbaka i hemstaden Stockholm, närmare bestämt på Kommendörsgatan på Östermalm. Galleriet har fått namnet S.P.G (Susanne Petterson Gallery) och välkomnas varmt av Omkonsts redaktion. Några av konstnärerna som Susanne Pettersson tidigare arbetade med är redan knutna till Stockholmsgallerier så det tillkommer naturligtvis ett antal nya namn, som exempelvis den nu aktuelle Yoshi Yukawa.

Galleriets första utställning är en lågmäld hyllning till landskapet - i detta fall Norra Djurgården där konstnären Yoshi Yukawa bor. I mörka, romantiskt anslagna målningar hyllas naturen som väsen och tidsmässigt fluidum. Man anar här Yukawas buddhistiska intresse vilket också bekräftas av den i källaren visade svärddans-videon. Den observante besökaren kan förresten i videon känna igen landskapet från de utställda målningarna - det är samma förgrenade väg samt vegetation i båda fallen.
     Det är i första hand naturens underliggande dramatik som Yukawa valt att betona, liksom dess organiskt växande flöde. Det djurgårdska landskapet har förvandlats till ett besjälad plats, vilket det kanske redan var. Men det Yukawa gör är att han så tydligt påvisar detta möjliga synsätt för oss.

Stockholm 2007-11-14 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Från söder till väst" 90x130 cm, olja på duk, 2007
© Yoshi Yukawa


Vy från det nyöppnade SPGallery

   
S P Gallery | Omkonsts startsida


 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com