www.omkonst.com:
Yttre tillstånd som motsvarar de inre
Sofia Änghede, Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm, 29/11 2008 - 25/1 2009  
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

Den fotografiska processen som vi oftast ser den är en ren reproduktionsmetod. Men inte för Sofia Änghede. Hon arbetar med en mycket speciell process som ger henne möjligheten att "måla" med ljus direkt på motivet. De extremt långa slutartiderna gör att hon med ficklampor kan svepa över valda delar av motivet och på så sätt skapa glorior och bågljuslinjer direkt i svärtan. Resultatet blir suggestivt och i många fall rent häpnadsväckande. Associationerna går till medicinsk röntgenterapi, eller till ockulta fotografier där "andarna" fångats på bild.

Det ständigt återkommande elementet är människan. Men inte som modell eller privatperson, snarare då som en del av en metafor. Kvinnan som liggande omslutes av ljuslinjer tycks genom den enstaka vertikala ljusbågen få kontakt med någonting utanför bilden. Nu tror jag knappast det är Änghedes ambition att beskriva en transcendental upplevelse. Men nog skulle bilderna mycket väl kunna tjäna som illustrationer till mystikern Emanuel Swedenborgs verk, han som skrev: "Varje närmande är en likhet mellan inre tillstånd, varje avstånd en olikhet; rum i himlen är inget annat än yttre tillstånd som motsvarar de inre."

Men lika gärna skulle bilderna kunna vara hämtade ur rymdeposet Star Wars. De är i sanning lika obegripliga för vår hjärna som de är njutbara för våra sinnen. Kanske är det också där i orimlighetens paradoxala logik deras styrka ligger: vi tror inte på det vi ser, men vi inser att det ändå måste ha hänt. För endast i något enstaka fall har Sofia Änghede arbetat med montage. I övriga fall är fotografierna verkligen bilder av det skedda, om än inte fångade i ett ögonblick.
     Man skulle kunna påstå att Änghede filmar med stillbildskamera. Med runt tjugo minuters långa slutartider närmar hon sig snarast den rörliga filmen, men presenterar resultatet som enstaka bildrutor. Hon skapar därigenom en intressant symbios mellan filmens möjlighet att beskriva ett temporalt fluidum och fotografiets dramatiska frysning av en enskild punkt i detsamma.

Stockholm 2008-12-03 © Leif Mattsson


 


 

 

 


© Sofia Änghede


© Sofia Änghede

   
Galleri Mårtenson&Persson | Omkonsts startsida

 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com