www.omkonst.com:
Krockande bildvärldar
Roger Metto, Galleri Thomassen, Göteborg, 12/4 - 4/5 2008
Text: Margareta Persson

"New Year", 40 X 140cm © Roger Metto

Roger Mettos nya verk är djupt sammansatta målningar vars komplexitet blir tydlig först efter ett tag. Det gäller att ta sig förbi den psykedeliska ytans förföriskt höga färg för att i och bakom den urskilja de måleriska händelserna. Från samtida fantasyskildringar i spel- och videoform lånar Metto möjligheten att låta olika bildvärldar krocka och bryta mot varandra i ibland rent hisnande möten. De nya målningarna är som tidigare oftast stramt komponerade för ett extremt liggande format, ungefär som ett utdraget panoramafoto. Verken kan också erinra om ett sådant i sin demonstrativa indelning i för-, mellan- och bakgrund

"Fresh Tracks", 80 X 160 cm © Roger Metto

Bakgrunden formas genomgående av strålande band av ljus som bildar en effektfull, centralperspektivistiskt uppbyggd inramning av till exempel segelfartyget i ”New Year”. Här förstärks den symmetriska inramningen ytterligare av de flikar av regnbågen som kan anas på målningens ömse sidor. Och i förgrunden bildar de uppallade båtarna en öppning in mot huvudmotivet, snabbseglaren från New Foundland med last av te. Den är modell för förgrundens båt, som egentligen är en och samma sedd från två håll. Det är Roger Mettos egen, som en gång var Anders Zorns. En lek med olika verkligheter i en målning som visuellt tycks stå närmare en virtuell verklighet än en historisk. Jag kan heller inte befria mig från en kanske långsökt association till Egyptens gamla kulturer, där Nilen hade en central roll såväl i det vardagliga livet som i den religiösa kulten. Som en blinkning till just de planmässigt uppbyggda egyptiska målningarna upplever jag också de ”utfällda” träden i ”Fresh Tracks”, som kan liknas vid ett potpurri av insticksbilder ur konsthistorien och modernismen.

"Fosforo", 115 X 200 cm © Roger Metto

Utställningen på Galleri Thomassen har ett tydligt centrum i målningen ”Fosforo” som exponeras mot en vägg som Metto målat i en mörk, rödbrun ton. Till skillnad från övriga verk i utställningen är ”Fosforo” genomgående transparent målad med ljusa, plangeometriska former som genom överskärningar antyder ett oändligt rum i djupled. I målningens absoluta centrum känner man igen snabbseglaren från ”New Year”, nu omgiven av ett romantiskt blått skimmer. I andra verk ställer Metto genomgående transparens mot täckande ytor, föreställande gentemot icke-föreställande, harmoni gentemot disharmoni och så vidare. Det är inte minst spännande att bli varse hur Metto utnyttjar sitt konsthistoriska kunnande och hantverksmässiga skicklighet i en visuell dialog, som under hand blir allt tydligare i målning efter målning. Det är genomgående målningar som kräver tid i sitt överflöd av information och intryck, men som har en förmåga att stanna hos betraktaren när man en gång öppnat sig för deras gåtfullhet.

Göteborg 2008-04-23 © Margareta Persson

Galleri Thomassen | Omkonsts startsida


Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text