www.omkonst.com:
Frontalkrock mellan drömda världar
Willem Andersson, Galleri Niklas Belenius, Stockholm, 14/1 - 1/2 2009
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

I Dick Bengtssons målning ”Hitler och drömköket” (1974) ser man führern med stab samlad under en enorm tankebubbla i vilken ett fyrtiotalistiskt drömkök framträder.
I Willem Anderssons snarlikt komponerade målning ”Byråkratiartillerikompani” har militärerna bytts ut mot tjänstemän i vita skjortor. Men den krigiska tematiken kvarstår; männen laddar sina haubitsar som unisont skjuter upp en tankebubbla i himlen. Här är innehållet ett gråtonat vardagsrum i sjuttiotalistisk (?) stil.
      Även om avsikten inte nödvändigtvis varit att parafrasera är det ändå påtagligt hur effektivt det anarkistiska avsteget är, det som framstod som Dick Bengtssons signum. Willem Andersson använder sig återkommande av det. I bild efter bild bryts den förväntade strukturen av malplacerade element: Ett kyrktak får ett ondulerat hårsvall som samtidigt kan tolkas som en skulptural explosion. En man griper tag i sin kraftiga lem som visar sig vara stammen till ett stort träd. En spiraltrappa letar sig upp genom jordskorpan, men avstannar inte där utan fortsätter en bit upp i himlen.

På denna den andra utställningen inom knappt två år på Galleri Niklas Belenius visar Willem Andersson att han menar allvar med sitt absurdistiska formspråk - en estetisk tillämpning som skulle kunna beskrivas som en frontalkrock mellan Jan Lööfs Skrotnisse och Roy Anderssons dystopiska bildvärld.
     Det familjenära innehållet från förra utställningen har delvis bytts mot en resa in i det allmänna; civilisationskritiken är tydlig även om dess mål inte alltid är helt uppenbart. I den bildanarkistiska värld Andersson målar upp är heller inte tankebubblan alltid ett uttryck för det drömda, det förväntade eller det immateriella. I vissa fall används den även som en tidskapsel vilken ger honom möjligheten att experimentera med icke simultana händelser som annars skulle vara berättartekniskt omöjliga att sammanföra. Denna ofta överraskande tidsresa i kombination med den bubblande berättarivern gör Anderssons utställning till en av de mer sevärda på Stockholmsscenen i nuläget.

Stockholm 2009-01-19 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Byråkratiartillerikompani", 160 x 125 cm
olja på duk, 2008 © Willem Andersson


"Det byråkratiska molnet",  160 x 140 cm
olja på duk, 2008 © Willem Andersson

   
Gallery Niklas Belenius | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com