www.omkonst.com:
Klipp och klistra
"Cut & Paste", Galleri KG52, Stockholm, 17/9 – 10/10 2009
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

"Little star", 2008 © Mia Mäkilä

"Tophat", 2007 © Kareem Rizk

"R2 merz" © Woefoep

Galleri KG52 fortsätter hösten med en ambitiös utställning med ett tjugotal inbjudna konstnärer verksamma världen över. Förbindelselänken är collaget som uttrycksform. Titeln ”Cut & Paste” anspelar såväl på dess praktik med hjälp av sax, skalpell och lim som på dess överförda mening i kommandon tillämpade i datorns bild- och ordbehandlingsprogram. Merparten av utställarna håller sig dock till den mer traditionella och handfasta formen av sammanställningar.
      Dada-protesten och de surrealistiska experimenten har med tiden skapat en tradition som mer präglats av nostalgi och fördjupat bildspråk än protest och innovation. Detta inte menat som någon kritik. Framför allt genomsyras utställningen av kärleken och tron på bilden. Ett drag som även färgar konstnärernas kommentarer i utställningskatalogen är fascinationen över de oväntade sammanhang som uppstår när fragment från redan existerade men olikartade bildvärldar befruktar varandra.

I det oväntade mötet föds såväl den nya idén som den fördjupade förståelsen. Collage-formen jämställer i viss mån betraktare och utövare. Stigfinnande och gömda erfarenheter flätas samman. Utan våra bilder och redan färdiga ord existerar inte tanken. Detta förhållande utnyttjar collagemakaren lustfyllt.
      Mia Mäkilä (Sverige) roar sig med att låna idéer från Hieronymus Bosch för att fylla mjukporren från förra seklet med mening. Fred Free (USA) och Kareem Rizk (Australien) leker kärleksfullt med olika Dadaddys från rörelsen i tiden på 1910-talet. Sandra Müller


 


 

 

 

(Tyskland) erkänner öppet lusten för materialet för själva pappret som sådant i kombination med det snabba och ingivelsefulla arbetssättet som collagetekniken medger. Där får hon medhåll från flera av de andra utställarna. Retrovurm, paras med parafraser, ironi, självtillräcklighet, nyfikenhet och en övertygelse om eklektikerns överlägsenhet i denna intressanta utställning.

Stockholm 2009-09-23 © Susanna Slöör


"Trapped", 2009 © Maria Bajt


Utställningsvy


Galleri KG52 | Omkonsts startsida

 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com