www.omkonst.com:
Ett partitur i utförande
Karin Granqvist, Salarna, Konstakademien, Stockholm, 11/4  - 17/5 2009
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
"Salar av röster" © Karin Granqvist 230x190 cm
230x190 cm
152x152 cm

Jag ser storken i sitt rede. Sekunden efter lyfter den på stolta vingar och sveper över landskapet. Med ögon fångna av maskens huvud vänder den nedåt, ett hastigt stopp och med kirurgisk precision träffas bytet av den långa näbben. Korgen av händelser som paret byggt tillsammans uppe på sin stolpe avtecknar sig mot den himmelsvida rymden.

Jag kliver dagen efter in i salarna på Konstakademien och möts av samma stolta avvägningar i de tillredda nästena av färg som Karin Granqvist samlat sig till. Konsekvent och med självförtroende fångar hon rummens karaktär med sina få och väl valda målningar i stora format. I mittsalen breder endast sex målningar ut sig. Ett fyra meter högt utropstecken flankerat av sekonder samtalar på ena långväggen med paret mitt emot. I de två sidosalarna utnyttjas rymden lika ypperligt och tillåts bli en aktiv del av verket. Sammanlagt visas endast 27 målningar. Frågan är om resultatet kan bli så mycket bättre när det gäller att exponera samtida måleri i dessa krävande rum.  

”Allting uppkommer bara en gång”, skriver Karin Granqvist i katalogen som tagits fram till utställningen. Partituret skrivs och musiken uppförs momentant i hennes världar. Med genomträngande blick likt rovfågelns söker hon efter måleriets minsta händelser att befrukta den vita duken med. Man skulle kunna tro att det skedde i all hast, men vid närmare granskning kan man lägga märke till de tunna stråna av tillägg och förskjutningar som flätats in i färgmassornas väggar.


 


 

 

 

Med osedvanlig känsla för kontrasten som bärande arkitektur i måleriet för hon händelserna i cirklar, de uppstår endast en åt gången, men återkommer som ekon i nya konfigurationer.
      Den till synes slumpvisa ordningen ställs effektivt på ända, av kormattan till Sollefteå kyrka som Karin Granqvist komponerat. Här framgår tydligt hur noggranna valen är för bästa mönsterverkan. Symmetrin ersätter de asymmetriskt balanserade pauserna och utbrotten i målningarna. Men grunden är antagligen den samma, att riva loss en stämning ur verkligheten att fodra det måleriska bygget med.   

Stockholm 2009-04-15 © Susanna Slöör

 


Istallationsvy


Konstakademien | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com