www.omkonst.com:
Högar av kriser
Casey Reas och Ellie Harrison, "Transfers and actions", Mejan Labs, Stockholm, 15/4 - 7/6 2009
Text: Björn Larsson

skriv ut denna text
© Ellie Harrison © Casey Reas

Jag kliver in på Mejan Labs på lördag eftermiddag och ser elva popcornmaskiner på rad. Under de tre första ligger en hög popcorn på golvet. Ikväll när galleriet stänger kommer golvet att vara täckt av popcorn som sopas ihop och förvaras i ett hörn av galleriet. Popcornen sopas ihop och högen i hörnet växer dag för dag.
      Ellie Harrisons installation The History of Financial Crises är en beskrivning av seklets ekonomiska berg- och dalbanor och fungerar så här: den tidsperiod som galleriet är öppet varje dag används för att representera elva finanskriser under det senaste seklet. Popcornmaskinerna aktiveras en och en på tider som motsvarar de datum då de utlöstes under denna hundraårsperiod. Idag har galleriet varit öppet två timmar och redan har tre kriser utbrutit och passerat. Jag ställer mig förväntansfullt framför den fjärde maskinen, den som representerar Svarta måndagen 1987, och väntar på paniken som skall utbryta. Min förmögenhet borta över en natt! Jag är ruinerad!


 


 

 

 

     Vad är den växande högen av popcorn i hörnet en bild av? Medborgarnas ackumulerade ångest över de påfrestningar som finanskriserna för med sig? Den växande gruppen friställda och nyfattiga i världen? Antalet skrivna och lästa artiklar i ämnet? Antalet producerade och konsumerade TV- och radioprogram?

Samlandet och dokumenterandet är en naturlig del av Ellie Harrisons konstnärliga praktik. Överdriften kan vara både ämne och metod. Popcornmaskiner kan man få för fem pund på e-bay nuförtiden, så det är lika bra att köpa på sig ett gäng medan man ändå håller på. Kriser kan inträffa på den nationella, den internationella och den högst privata marknaden.
      En bättre bild av transformationernas förbluffande konsekvenser än majskornets omvandling till popcorn är svår att hitta. Och som en motvikt till detta; Casey. Reas rörliga, meditativa bilder i konkretistisk, abstrakt tradition.

Stockholm 2009-05-02 © Björn Larsson


Mejan Labs | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com