www.omkonst.com:
Indiskt på Lunds konsthall
Nasreen Mohamedi, "Anteckningar – reflektioner om indisk modernism"
Rasheed Araeen, "Strukturer, chakror, trianglar"
Raqs Media Collective, "Några steg från glömskan"
Lunds konsthall, 28/11 2009 – 24/1 2010
Text: Martin Hägg

skriv ut denna text

Untitled drawing, 1980-tal, 49,5x69 cm © Nasreen Mohamedi

Installationsvy, " Chakras", 1969-70 © Rasheed Araeen

Lunds konsthall har åtagit sig uppgiften att ge olika infallsvinklar på den indiska subkontinentens bild- och filmkonst under senare delen av 1900-talet och idag. En så vid tidsrymd och etikettering är svåranvänd annat än för kulturer som på olika sätt ännu känns avlägsna. Indisk samtidskonst befinner sig också i kölvattnet av den mycket mer uppmärksammade kinesiska.

Frågan är vilka infallsvinklar konsthallen tillhandahåller? Nasreen Mohamedis konstverk påminner en hel del om västerländska tidigmodernistiska formexperiment, säg mixen av andlighet och vetenskap hos Malevitj och Kandinsky. Svart-vita fotografier av konstnärens hem projiceras samtidigt på en av konsthallens väggar. Kök, trappa och porslin träder fram som i det närmaste oberoende former och linjer.

Rasheed Araeens verk är mer besläktad med västerländsk minimalism. Hans "Chakras" och "Triangels" är skulpturala ”händelser” som ursprungligen ägde rum i Themsen i London – nära den plats där Araeen en tid hade sin ateljé. De fysiska formerna har först flutit runt i floden för att därefter hamna på vägg och golv inne i konsthallen.
      Sambandet mellan världen utanför och abstraktionen mellan fyra väggar är på tydligast möjliga sätt klargjord. Resultatet är en estetisering och avidentifiering som inte känns särskilt upphetsande. Araeens verk presenteras som politiska – han var den främmande konstnären som själv bosatte sig i imperiehuvudstaden – men hans och Mohamedis verk framträder mest av allt som en retromodernism utan finess.


 


 

 

 

De åtta filmerna under samlingsnamnet ”Några steg från glömskan” känns mer angelägna - mycket beroende av att Indien, såsom Kina, är indraget i en snabb modernisering där gränsen mellan U-land och
I-land successivt överbryggas. I Raqs Media Collectives film rör sig en filmkamera runt ett par gamla statyer borttagna från sin ursprungliga plats intill Indiens riksbank. Allteftersom filmkameran sveper runt statyerna får vi ta del av en omgivning stadd i omvandling, fokus hamnar bokstavligen vid sidan av det som finns i linsens mittpunkt.

Lund 2009-12-10 Martin Hägg

 


Steps Away from Oblivion A "circuit of films", 2008
© Raqs Media collective


Lunds konsthall | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com