www.omkonst.com:
Kartläggning av Skånes fria konstliv
Parallell historia – Skånes konstarenor 1968-2008
Utställning 16 okt – 6 dec, bok och seminarier, hösten 2009
Signal – Center för samtidskonst
Text: Martin Hägg
  Galleri Signal i Malmö har gett sig i kast med vad som måste vara ett av årets mest ambitiösa konstprojekt: en kartläggning av Skånes fria konstliv under fyrtio år. Alla som startat en publik konstarena på eget initiativ har hamnat under beteckningen fri – om det så varit gallerier, konstföreningar, bokförlag, tidskrifter eller kollektivverkstäder.

Samtidigt är Signal självt ett av det fria konstlivets allra viktigaste aktörer, något som också gett utslag i "Parallell historia". Eldsjälarna bakom Signal, vilka alla är födda på 70-talet, har passat på att ge uttryck för sina egna, själupplevda, erfarenheter av att driva en fri konstarena.
     Parallell historia består av en bok, en utställning och ett antal seminarier. I bokens inledning saxar sydsvenskans konstkritiker Carolina Söderholm elegant mellan fyra decenniers skånska konstnärer, tidskrifter, gallerier och konstföreningar. Sedan följer några texter som framför allt tar spjärn mot kulturpolitikens ringaktning av det fria konstlivet idag. ”Det är dags att gå från retorik till handling!” menar redaktörerna Carl Lind, Emma Reichert och Elena Tzotzi. Curaton Kim Einarsson följer upp med ”Låt oss bygga vidare på verksamheter som inte går att kategorisera”.

Det är texter som bärs upp av ett starkt och uppriktigt engagemang. Efter att ha lagt boken ifrån mig kommer jag på mig med att inte en enda gång ha fäst blicken på bokens mödosamt hopsnickrade tidsplan (med fyra decenniers aktörer utplacerade). Jag har helt enkelt inte haft användning av den. Tidsplanen har mer att göra med utställningen där hundratals böcker, fotografier, affischer, tidningsartiklar och konstföremål exponeras. Allt ordnat efter decennium där korta texter beskriver det fria konstlivet från 50-talet till våra dagar.
    Ändå erbjuder vare sig bok eller utställning verklig närkontakt med dem som var med när det begav sig. Här har höstens seminarier en viktig uppgift att fylla; Marie Sjöberg Altemani, från ärevördiga Galeri S:t Petri, är i alla fall på gång, Signals Elena Tzotzi försäkrar att det kommer fler. Om projektet på allvar vill söka rädda något som riskerar att glömmas bort är det nödvändigt att också släppa fram dessa röster.

I väntan på det lär oss "Parallell historia" att de fria konstarenorna finns här och nu. Det vittnar om en rykande aktualitet – om rätten att få överleva också som fri konstarena. Det förvandlar "Parallell historia" till ett mycket mer vitalt projekt än enbart ett stycke konsthistoria.

Malmö 2009-11-18 © Martin Hägg

Signal | Omkonsts startsida 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text