www.omkonst.com:
Särskildheter
Curt Asker, Pi Eriksson, Cajsa Holmstrand, Kajsa Mattas
Hommage à Pierre Olofsson, Thielska Galleriet, Stockholm, 16/1 - 14/3 2010
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"Apor", 2009 © Kajsa Mattas "Vaktpost", 2009 © Pi Eriksson Ur serien "Mutationer" © Curt Asker

I introduktionstexten citeras en rad av Eyvind Johnson, där han betonar varje människas "särskildhet". Citatet är ovanligt passande för den aktuella utställningen; de fem som presenteras är mänskligt särskilda, men med en påtaglig snarlikhet i konstnärlig integritet samt attityd.

Ett hommage till Pierre Olofsson (1921-1996) inleder i de första rummen, där framför allt de skulpturala verken fortfarande har behållit sin konstnärliga auktoritet. Olofsson är den kanske mest tidstypiske av 1947 års män, och som sådan naturligtvis konsthistoriskt intressant. Vi bjuds på en tidsresa från mitten av fyrtiotalet till nittiotalet senare del.

Curt Asker är en person som ständigt utvecklar och förfinar sitt konstnärskap. Här överraskas jag av den poetiska fotografiken, en teknik som vid okänsligt användande tenderar att bli väl kylig. Men inte hos Asker, med varlig hand låter han fotot och de organiska penseldragen dynamiskt interagera.

Pi Erikssons fria lek med linje, färg och rytm kan påminna något om Askers, men med mer dramatiska kast mellan divergerande uttryck. Även här är grundtonen poetisk och sökande, på ett sätt som skapar en njutbar osäkerhetskänsla. Man vet inte vad som väntar i nästa målning, kanske broderi som i "Vaktpost"


 


 

 

 

Kajsa Mattas är något av en "dark horse" i sammanhanget då hennes skulpturer leder bortanför det formella, in mot själva kärnan, det mänskliga. Renheten i linjerna och avsaknaden av distraherande detaljer får mig att associera till den rumänske konstnären Brancusi, framförallt i de mindre skulpturerna.

Cajsa Holmstrand presenteras i den relativt mörka korridoren. Hennes stora svarta målningar klarar dock bristen på ljus förvånansvärt väl, förmodligen för att de huvudsakligen bygger på tydliga kontrastvariationer. Även i hennes verk är människan den eviga referenspunkten.

Stockholm 2010-01-26 © Leif Mattsson

"Vikbart", 2009
© Cajsa Holmstrand
"Trollkula", c:a 1992
© Pierre Olofsson

Thielska Galleriet | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com