www.omkonst.com:
Det obesegrade livet
Viktor Rosdahl, Christian Larsen Gallery, Hudiksvallsgatan 8, Stockholm, 18/11 – 20/12 2010
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"Född till å herska", 2010, tusch och bläck på duk, 190x200 cm
© Viktor Rosdahl

"Dagar i hamnen", 2010, tusch och bläck på plast, 88x116 cm
© Viktor Rosdahl

"Under mörkret, gators famn" är den poetiskt undflyende titeln på Viktor Rosdahls utställning. Kanske kan man se presentationen som en välkommen revansch för borthängningen på Modernautställningen. I ett av de mer dunkla och anemiska rummen fick Rosdahl se sina verk undanträngda av en retro-fluxus av tveksam art. Tragiskt. Men den omfattande utställningen på Christian Larsen ger upprättelse.

Släktskapet med Anselm Kiefer är kanske det som först kommer för en, men kopplingen till subkulturell estetik (graffiti) och klassiskt kinesiskt tuschmåleri är minst lika tydlig. Där Kiefer bröt ned sitt skuldtyngda fädernesland till en grov smet av dunkla minnen, bygger Rosdahl upp sitt utifrån hypnotiska minivärldar där både moskéer och miljonprogrammets arkitektur låter sig inrymmas.
     Men visst finns här oöverbryggbara motsättningar. Avgrunden är djup mellan gatans barn och maktens tillskyndare, mellan invandrare och rasister. Ibland höjs affekten till en nivå som får Rosdahl att för ett ögonblick tappa fokus. Det är inte i verket "Grisajävlar" han framstår som mest "politisk". Nej, då är "Född till å herska", "Dagar i hamnen" och Ein zwei, drei" betydligt mer subversiva – och konstnärligt intressanta. I dem undermineras tankarnas ensidigt bekräftande karaktär, deras skenbara insiktsfullhet. Istället belönas autonomi och personlig slutledningsförmåga. Däri ligger det sant politiska.


 


 

 

 

Viktor Rosdahl har funnit ett språk som både förvånar och befäster; förvirring följs av igenkännande. Världarna är främmande och välbekanta – som ett slags déjà vu.
    Med mängder av tunna vita streck mot mörka fonder byggs verklighetsfragmentariska scener upp, ett slags approximativa nutidssamhällen. Myllret kan påminna om sprängda galaxer där varje del äger trovärdighet men där helheten bibehåller sin outgrundlighet. Det hypnotiskt flyktiga är samtidigt enkelt och uttydbart – men bara som en del av något mycket större, som det obesegrade livet.

Stockholm 2010-12-01 © Leif Mattsson


"Grisajävlar, 2010, tusch och ägg på duk, 88x99 cm
© Viktor Rosdahl


Christian Larsen, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com