www.omkonst.com:
Funktionen måste överskridas
Ingela Johansson, "Dumma små ting", Konstakademien, Galleri Öst
, Stockholm, 8/1 - 13/2 2011
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
© Ingela Johansson
© Ingela Johansson

I det lilla ryms det stora; varje litet ting äger en större motsvarighet på en högre hierarkisk nivå. Fraktalteorins grundtes öppnar svindlande perspektiv om alltet evighetsdömda cyklicitet.
    En tång är en tång och ett vinglas ett vinglas. Men ändå inte bara det. För stillebenmålaren måste tångens och vinglasets skymmande funktioner överskridas, deras kopplingar till strikt kausalitet överges. Morandis kärleksfullt avmålade koppar, vaser och flaskor har sedan länge uppgått i ett namnlöst formparadis, bortom det funktionella.

Ingela Johansson kliver ut på den smältande isen och låter sig fångas av tingens inneboende avstånd, av deras reviranspråk som sätter tydliga avtryck på de spatiösa dukytorna. Objekten liknar kylskåpsmagneter, ett slags satteliter som repellerar varandra när polerna är liktydiga. Allt har de gemensamt, och ändå ingenting. De är verkligen "Dumma små ting" som utställningstiteln antyder, fångade i en tyst dans inom den strängt avskärmande rektangeln.
    Morandi, liksom Cézanne, skapade sina bildbyggen utifrån interaktion, speglingar och formekon. Ingela Johansson tycks mer intresserad av tystnaden, den som uppstår mellan objekten. I ett verk (se ovan) har hon lämnat duken innan figurerna ens fått sin slutliga färg. Endast formbeskrivningarna finns där, genom de rytmiskt ansatta kolstrecken. Två minimala skålar, en röd och en grå, får bära hela ackordet, resten är endast antytt.


 


 

 

 

Ligger attraktionen hos skissen i det oväntade avbrottet, att processen hejdats innan den ännu fått sin avslutning? Många är de konstnärer som kan vittna om denna diaboliskt omvända logik. Kanske är det denna kraft, formad till en paus och skapad av ett ifrågasättande, som Ingela Johansson söker.
     Med musikaliskt lyhördhet balanserar hon rytmen och räknar in pauseringarna, tills objekten intar skepnaden av notskrift i tolvtonstappning.

Stockholm 2011-01-19 © Leif Mattsson


© Ingela Johansson


Konstakademien, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com