www.omkonst.com:
Inom eller utanför schablonen
Ernst Billgren, "Abstrakt", Galleri Lars Bohman, Stockholm, 24/3 – 6/5
2012
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"Fallande stad", 2012. blandteknik, 122x143 cm © Ernst Billgren "Leda med vänner", 2012. blandteknik, 304x234 cm © Ernst Billgren

Nyfikenheten finns där inför varje ny presentation av Ernst Billgren – en gäckande konstnär och entreprenör, en av dem som gått i bräschen för konverterandet av "den dåliga smaken" till finrumsestetik. Och auktionshusen har villigt hakat på. Numera är denna "fulkonst" högt värderad och knappast särskilt subversiv eller gäckande längre. Ändå väcker den som sagt nyfikenheten till liv.

Förra Billgrenpresentationen i Stockholm (2009) var en tillbakablick på konstnärens 1980-tal, en i många aspekter suverän tid då han flyttade fram både sina egna och den svenska samtidskonstens positioner. Det aparta och ofta absurda Dick Bengtsson-inspirerade materialet är fortfarande oöverträffat i Billgrens samlade verkslista.

Och även så efter den aktuella utställningen, kan man konstatera. För det som under senare år smugit sig in i Billgrens produktion är hastverket och slintande formbeskrivningar. Exemplevis är rävarna och rådjuren numera ofta snabbuppstrukna och närmast schablonmålade, långt ifrån de charmigt klumpiga fysionomier som fyllde Billgrens tidigare bildvärldar.
      Om orsaken ligger i själva verkstadsproduktionen, med assistenter och medhjälpare, eller i efterfrågans diaboliska logik, är svårt att säga. Klart är att en redan hög, men ofta uppfriskande, svansföring blivit allt högre, utan att egentligen motiveras av en stigande konstnärlig nivå.


 


 

 

 

I Galleri Lars Bohmans nya stora lokaler är det lätt att låta målningsmetrarna ticka på; flera av Billgrens bilder närmar sig tremetersstrecket. I gengäld är de relativt få i det största av rummen. Hängningen är där liksom i flera av de andra rummen både vacker och okomplicerad, med en rik tematisk och storleksmässig variation.
     Men i det inre rummet anas den omisskännliga doften av konsthandel, med ett dussintal tätt (bort-) hängda verk i mer säljbara format. Ett tecken på en ekonomisk pragmatism som är fullt begriplig, men som också sänker allmännivån för en i övrigt väldisponerad presentation.

Stockholm 2012-04-11 © Leif Mattsson

Blandteknik, 104x71 cm
© Ernst Billgren
Blandteknik, 104x71 cm
© Ernst Billgren

Galleri Lars Bohman, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com