www.omkonst.com:
My generation
Britt-Marie Jern, Galleri Aveny, Göteborg, 17/3 – 1/4 2012

Text: Berit Jonsvik

skriv ut denna text
"Litet huvud" © Britt-Marie Jern
"Frida och jag" © Britt-Marie Jern "My generation " © Britt-Marie Jern

Britt-Marie Jern tar oss med på en vandring i den djupa, mörka skogen. En skog som fascinerar men som också innehåller faror. I hennes agrara landskap av brons skildras det vackra i skogens former. Träden och dess stammar med skiftande karaktär bildar olika rumsligheter.
     Jern fascineras av det som pågår, för även långt in i skogarna är det ett ständigt mänskligt omformande av naturen, med avverkning, kalhuggning och nyplantering. Det är en omvandling från skönhet till nytta, men också i nyttan finns skönhet. Landskapet som sådant är identitetsskapare. Var hör man hemma? De myter och minnen som lever kvar i landskapet man är uppväxt i formar bilden av världen.

Det första besökaren möter är ett skulpturalt självporträtt med titeln ”My generation”. Med fast blick, rak i ryggen och med lätt knutna händer, betraktar Jern omvärlden, klädd i svarta jeans och T-shirt med Rolling Stones logotyp i lysande rött – en karikatyr av Mick Jaggers mun där han bokstavligen räcker ut tungan åt samhället. Logotypen gjordes till albumet Sticky Fingers, 1971, av den London-baserade grafiska designern John Pasche. Det var en symbol, som tacksamt anammades av den generation som levde med och genom rockmusiken, och som också räckte ut tungan åt det etablerade samhället.

Jerns skapande har flera spår. Där finns de hårda materialen, sten, betong och brons, för de tredimensionella skulpturerna, men också nål och tråd för de tvådimensionella bilderna – alltid med en personlig utgångspunkt. De små broderierna blir ett slags dagboksblad där hon tecknar tankar och drömmar med tråd. I ”Frida och jag” utgår Britt-Marie Jern från en av Frida Kahlos målningar och sätter in sig själv, som en syster med blodsband.


 


 

 

 

Ett annat spår är alla porträtten. I utställningen finns en bronsskulptur ”Litet Huvud”, en ömsint skildring av en icke namngiven person. Britt-Marie Jern har också utfört ett stort antal offentliga porträttuppdrag. På Järntorget i Göteborg finns poeten Dan Andersson och i Solna kan man hitta porträtt av författarna Artur Lundkvist och Maria Wine. Tolkningarna är alltid inkännande, färgade av den avbildades personlighet, och med en idag relativt sällsynt hantverksskicklighet.

Göteborg 2012-03-21 © Berit Jonsvik (text och foto)

"Skogsrum" © Britt-Marie Jern

 

"Skogsridå" © Britt-Marie Jern

Galleri Aveny, Göteborg | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com