www.omkonst.com:
Blicken från sidan
Maria Lindberg, Vänersborgs Konsthall, 26/1 – 3/3 2013
Text: Berit Jonsvik

skriv ut denna text
"Grow up" © Maria Lindberg "Gränsen" © Maria Lindberg "Påse" © Maria Lindberg

En blomkruka fylld med jord står på golvet. Ingenting växer i den. En skylt med uppmaningen ”Grow up” är nedstucken i jorden. Det är ett mångbottnat verk på många sätt, men här i Vänersborg får det ytterligare en dimension, Maria Lindberg är nämligen uppvuxen i staden. I vilken mån platsen där man växter upp präglar en person är omöjligt att säga. Ett annat verk i utställningen ger kanske en antydan. På en av väggarna har Maria Lindberg samlat och skrivit öknamnen på olika människor i staden. Där samsas Krister fnatt med Stig puskas och Naturliga Eivor. Verket heter kort och gott ”Original”.

Blicken från sidan av på ett samhälle, där det inte krävs mycket för att sticka ut, har hon bevarat genom hela sitt konstnärskap. Med stor insikt begrundar hon abstrakta begrepp, som exempelvis gränsen mellan Sverige och Norge. På ett inramat foto av en skog har hon dragit en svart linje, som delar skogssiluetten på mitten och som fortsätter utanför ramen ner på väggen. Linjen markerar en tänkt gräns. På ena sidan det svarta strecket finns ett ”Swe” och på andra sidan ett ”Nor”. Men skogen är densamma på båda sidor av gränsen.
     En vit, helt vanlig papperskasse utan reklamtryck, har fått en närmast filosofisk/religiös betydelse genom texten ”In the beginning there was nothing”. En påminnelse om att vi alla startar med en tom påse.


 


 

 

 

Många av hennes verk ger oss nya infallsvinklar och fungerar som motpoler till den vedertagna bilden av verkligheten. Hon blottlägger betydelser och maktstrukturer med till synes enkla frågor som i verket ”Who is afraid of black, brown and white”. Hur kan olika färger ge upphov till rädsla? Oförklarligt, om det inte vore så att verkligheten ger belägg för att den rädslan faktiskt existerar.

Det rent fysiska formatet på Maria Lindbergs verk har minskat från tidigare utställningar jag sett. Jag kan här sakna ett större utställningsgrepp. Men hennes angelägna och skarpa kommentarer till vår omvärld lever i oförminskad intensitet och styrka. Med svart humor avtäcker hon diskrepanser i vårt samhälle.

Vänersborg 2013-02-13 © Berit Jonsvik (text och foto)

"Original" © Maria Lindberg

Vänersborgs konsthall | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com