www.omkonst.com:
Stilleben som bjuder motstånd
Åsa Larsson, "Nya stilleben", Galleri Olsson, Stockholm, 16/1 - 2/2 2014

Text: Bengt Jahnsson-Wennberg

skriv ut denna text
"Pensel,renhorn och vissna blad", 2013, olja på duk, 145x160cm
© Åsa Larsson
"Man med gest", 2013, olja på duk, 81x100cm
© Åsa Larsson

Att måla stilleben är en klassisk nybörjaruppgift på konstskolor. Med ritkol och penslar försöker man förstå ett arrangemang av tyger och ting. Det är en mödosam tankeprocess utan ord, ett försök att greppa det man ser. Här är det lätt att gå på djupet eftersom bildrummet enkelt kan varieras. Många tar det som en övning på vägen till något annat, en etyd. Andra ser oändliga möjligheter. Hur vi uppfattar omvärlden är ingen obetydlig fråga. Det kan man skriva tjocka böcker om. Platta bilder går också bra.

Redan som elev på Konsthögskolan i Stockholm runt mitten av nittiotalet blev Åsa Larsson känd för sina komplexa stilleben i stora format. Jag minns fortfarande en gigantisk målning av en rumsuppställning som visades 1996 i samband med att hon blev Bonnier Dahlin-stipendiat.

Genom åren har hon exponerat sig relativt sparsmakat men ändå regelbundet. Nu återkommer Larsson på Galleri Olsson med en stram utställning bestående av tre större stilleben. Trots realismen är det inte givet vad allt föreställer. Bland uppställningens föremål finns också bilder och speglar. Reflexer och genomskinliga material förvirrar ytterligare.
    Man kan säga att seendet i sig är det förenande temat. Ögon återkommer också här och var i uppställningarna: En docka tittar snett uppåt mot ett ansikte som ser tillbaka ner från ett foto, så också ett kranium trots tom ögonhåla.


 


 

 

 

Hade Larsson velat kunde hon enkelt gjort bildrummet överskådligare, exempelvis genom ett starkt ljus med tydliga skuggformer. Istället har hon valt ett milt som inte ger så starka kontraster och gör virrvarret tydligt i varje detalj. Ett klart och lite krispigt gråväder ligger över allt. Känsligheten i färghanteringen är slående. Starka kulörer bryts ner precis så mycket att de inte hoppar ur, men ändå gnistrar mot dämpade nyanser i jord och grått. Det är virtuost, men också kärvt, sakligt och föga insmickrande. Sensationsvärdet är noll. Larssons bilder är därför lätta att förbigå vid en hastig gallerirunda bland blippande lasrar och videoprojektioner. Om så skulle ske vore det synd. Målningarna bjuder motstånd, men växer ju mer tid man ägnar dem.

Stockholm 2014-01-22 © Bengt Jahnsson-Wennberg


"Svart vatten", 2013, olja på duk, 90x100cm © Åsa Larsson


Galleri Olsson, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com