www.omkonst.com:
Mellan färgrum och fragment
Tomas Ferm, "Armini & Audrey ", Galleri Lucifer, Skövde, 18/4 – 3/5 2015
Text: Bo Borg

skriv ut denna text
© Tomas Ferm

Tomas Ferm är en kreativ mångsysslare i konst av olika slag. Han ligger bakom tidskriften Presens (1998-2005), har kurerat utställningar i Sverige och utomlands. Han har också varit medverkande i olika projekt för att aktivera och problematisera stadsbilden i Göteborg. Och just det rumsliga, olika sätt att förändra, komplicera och aktivera rummet, ibland i samarbete med andra konstnärer, var länge ett återkommande tema och arbetsfält för hans skapande.

Sedan några år tillbaka ligger tyngdpunkten på måleriet och den här utställningen är en ren måleriutställning. Det finns ett par bilder som pekar på en stil, ett arbetssätt och konstnärliga problemställningar, som var mera dominerande tidigare. Dessa målnngar är fotorealistiska, bilder av en verklighet som aldrig funnits annat än i Photoshops gränslösa universum. På en bild står en kille i bara skjortärmarna en vinterdag och tittar mot ett lokaltåg som passerar genom ett miljonprogramsområde. Ett minidrama i vardagen om längtan. Ovissheten om det är bort eller hem skapar undran, oro och en aktiv tillägnelse.
     Så höjs successivt dramat i bilderna, och osäkerheten genom att han gradvis lämnar det föreställande. En bild av en uteliggare visar att det abstraherade kan både berätta mer på djupet och bli mer uttrycksfullt och bildmässigt och innehållsligt slagkraftigt än det konventionellt realistiska.

Genomgående använder Tomas Ferm matta och återhållna färger som skapar en lågmäld intensitet i bildbyggena. De senare verken har ett allt mer renodlat abstrakt tilltal. Trots att man bara kan identifiera  en del detaljer måste man ändå tala om ett berättande där färgen och de måleriska gesterna skapar igenkännbara betydelser.
     Målningarna bygger på spelet mellan de känsligt skapade färgrummen och de fragment som dyker upp. Det kan vara ett lösryckt ben, eller konturerna av en växt eller en maskin. Den speciella färgskalan skapar en enhet i mångfalden av disparata bildidéer. Kompositionerna känns emellanåt undanglidande fast formerna är så påtagliga. Men det är något med hans sätt att ladda färgen som fångar och inte släpper greppet.

Skövde 2015-04-28 © Bo Borg


 


 

 

 


© Tomas Ferm


© Tomas Ferm

 

 


Galleri Lucifer, Skövde | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com