www.omkonst.com:
Ur vattenvärldens djup
Åsa Hällgren Lif, Galleri Eva Solin, Sveavägen 82, Stockholm, 17/9 – 10/10 2015
Text: Kerro Holmberg

skriv ut denna text
"Afton i havet", akryl på duk, 170x204 cm © Åsa Hällgren Lif "Betraktare", akryl på plåt, 35x30 cm © Åsa Hällgren Lif

”Säg pedanten, donna Bianca, att det roar mig att måla så, arabesken är en ranka som en stel pedant ej kan förstå”, skrev Gustav Fröding i en dikt om målarkonst. I Åsa Hällgren Lifs bilder finns mången ranka såväl som arabesk. Men bor det inte även en pedant i dessa verk? I så fall har hon kombinerat något som Fröding såg som två varandra uteslutande fenomen.

Åsa Hällgren Lifs målningar rör sig oftast under ytan i en vattenvärld. I utställningens till omfånget största målning, ”Afton i havet”, ser vi havsdjupet i genomskärning. Det är undervattensscenariot som framhävs, livet ovanför består av en tämligen tunn gul atmosfär där en tremastare, inte mycket större än en Makaonfjäril, svävar.
     I dagarna läser vi, i en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF), att 49 procent av allt liv i havet utplånats sedan 1970. Ohyggliga uppgifter. Vi ser ju inte lika tydligt de förändringar som äger rum under ytan, i det för oss utan gälar fördolda. Hällgren Lif utnyttjar de rankor och sjögräs och de vattenbubblor som ändå finns där till att fylla sina motiv med närsynt varande. Här bor humorn i form av små lustiga luftfyllda (?) farkoster som ibland trålar ovanifrån och ibland växer upp ur bottnen.

Bubblorna gör sitt jobb. Att fylla ut en yta och göra den trovärdig är ju en av de största utmaningarna för målaren. En konstnär som brittiske Peter Doig använder sig flitigt av prickar och punkter av olika storlekar för att befästa närvaro i den outhärdliga ocean av tomhet som duken, plåten eller papperet kan utgöra.
     Hos Hällgren Lif påminner vågformationerna, gestaltade genom punkter, också om den aboriginiska konstens platthet och avsaknad av perspektiv. Ändå förmår bildspråket i högsta grad att uttrycka myten och sagan.
    I målningen på plåt med titeln ”Urtid” spatserar en mycket abstrakt elefant eller mammut. Den är en grå färgfläck men blicken i samarbete med hjärnan skapar obönhörligen djuret. Åsa Hällgren Lif arbetar med ett precist och petigt linjespel men trollar ändå med vår fantasi.

Stockholm 2015-09-23 © Kerro Holmberg


 


 

 

 


"Vattenhöljen", akryl på plåt,
30x35 cm © Åsa Hällgren Lif

"Urtid", akryl på plåt, 25x30 cm
© Åsa Hällgren Lif


"Stim", akryl på pannå, 25x30 cm
© Åsa Hällgren Lif


Galleri Eva Solin, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com