www.omkonst.com:
Bildens och tillblivelsens magi
Dan Wirén, "Touchpoints", APA Gallery, Stockholm, 5/3 – 18/4 2015
Text: Peter Cornell

skriv ut denna text
"Votive-ship", tusch © Dan Wirén "Cloud-carriege 2", tusch, 33x33cm © Dan Wirén

Att låta bilden växa fram av sig själv, att delegera från det kontrollerande jaget. Den strategin återkommer då och då – i dadaismen, surrealismen och det informella måleriet – som utvägar ur återvändsgränder. Olika historiska situationer, men de innebär alltid ett försök att börja på nytt.

Dan Wirén behandlar och preparerar sitt material, tusch och rispapper i anspråkslösa format, som en varsam och uppmärksam älskare; han experimenterar med samspelet mellan tunna laveringar och det svarta tuschet, med penseldrag och färgens egna nebulösa spridning, med marmoreringar, färgbad och de olika papperens absorptionsförmåga.
     Hantverket liknar ett slags förspelslust och materialet svarar med en rikedom av händelser, rum, figurer och former som jaget aldrig kunde uppfinna på egen hand. I efterhand får dessa situationer namn: ”Soft encounter”, ”Medieval wall-man”, ”The Poet”, ”Votive ship” – allra starkast är de som befinner sig i gränslandet mellan abstraktion och figuration.

"Big eye", tusch © Dan Wirén

Jag tänker på Victor Hugos experiment i tachism under exilen på en enslig ö i engelska kanalen i mitten av 1800-talet. Målningarna uppstod under inflytande från spiritistiska seanser; kanske var det så Hugo lärt sig vara vidöppen för de bilder som av sig själva tycks framträda ur bläcket och fläckar av utspillt kaffe: en förebild för surrealisterna.

Också hos Dan Wirén anar jag en ny början och utväg. I galleriet möter oss genast två stora målningar som visar två ögon – men deras svarta iris kunde också vara förkolnade solar i kosmos: det visuellas trollkonster och metamorfoser.
     Jag menar att Dan Wiréns bilder infogar sig i en pågående förskjutning från en akademiserad konceptkonst och politisk förnumstighet mot något mycket basalt: bildens och tillblivelsens magi. Vi kan se denna rörelse växa fram runt omkring oss, Gionis utställning på förra Venedigbiennalen, i höstas Prinzhorns samling av sinnessjukas bilder i Berlin och Art Brut på La Maison Rouge och i vår Carol Rama på Paris Moderna Museum. Och förstås nya utställningar av mediala teckningar på Maison de Victor Hugo.

Stockholm 2015-03-17 © Peter Cornell


 


 

 

 


"Medieval wall-man", tusch, 33x33 cm
© Dan Wirén"Tractor", tusch © Dan Wirén


"Piper and ship", tusch, 33x33 cm © Dan Wirén

 


APA Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com