www.omkonst.com:
Stor retrospektiv med Billgren/von Kröckert
En tvillingsjäl möter sig själv

Ernst Billgren vs Wilhelm von Kröckert, Borås Konstmuseum, 17/9 2016 - 15/1 2017
Text: Berit Jonsvik

skriv ut denna text
Utställningsvy. "Ion" © Billgren/von Kröckert

Det är två decennier som möts på Borås Konstmuseum. Det optimistiska 80-talet med sin ”satsa på dig själv”-ideologi och svulstiga estetik möter ett kylslaget 2010-tal med bortblåst framtidstro. Billgren-von Kröckert visar måleri och skulptur från i huvudsak dessa två decennier och ingenting däremellan. Det ställer tidsandan från de två olika decennierna i blixtbelysning. Det är trettio år sedan Billgren-von Kröckert började måla sina rävar, änder och storögda rådjur.

"Fåglar och bär" © Billgren/von Kröckert

Det finnas en underliggande provokativ vilja hos Billgren-von Kröckert. Han tycks ständigt fråga sig vad som är ok i konstvärlden och vad som inte är det. På 80-talet var frågan delvis materialbaserad; mosaik, batik eller målad skulptur var inte ok – då fick det bli så. Idag finns superrealistiska animerade bildvärldar i dataspel utanför och bortanför konstvärlden. Billgren-von Kröckert verkar ha hämtat mycket av sin inspiration från dessa kitschiga världar.
     De stora målningarna från 2010-talet skildrar detaljrika och främmande städer och landskap med människor, mer lika robotar än levande människor. Även djuren befinner sig numera i en hotad och onaturlig omgivning. Den humoristiska And landar på gädda av misstag från 1990 har blivit till Leda med vänner från 2012, med svanar simmande i ett träsk och träd med handgranatliknande frukter. Målningen Nära framtid från 2016 skildrar en närmast apokalyptisk framtida undergång och Vår Planet associerar till ett sjunket samhälle, ett nytt Atlantis. Både fiskar och människor möts under vattenytan.

"Bygget och gruvan" (detalj), 2015 © Billgren/von Kröckert

Verken från sent 80-tal är ett återseende, krokanerna på väggen Brunnen och gäddan, de mosaikbeklädda djuren Konstsvin I, den underfundiga och lätt ironiska humorn i Livsstil och Politiskt hus. Men de verk, som överraskar mest, är från tidigt 80-tal. Skicklig målare redan då, skildrar han sin omgivning med en frisk omedelbarhet i En serie händelser och Försvunnet berg. Humorn och ett sinne för det drastiska kommer också till uttryck i Tatuerad man blir attackerad av kobra.
     
Starkast av de senare verken blir raden av sex målningar på andra våningen. Utgångspunkten är Vår tanks, en äldre målning med två män/pojkar framför en gammal, lite grovt gestaltad militärtanks. Billgren-von Kröckert har här gjort en ny serie målningar och utgått från den yttre formen av en tanks. Landskapen är öde och hotfulla. Den mörka centrala formen kan lika gärna föreställa en tanks som en Noas ark, Förgöraren och Räddaren i samma skepnad.

"Vår tanks" m.fl © Billgren/von Kröckert

Idag är tiden en annan än då Ernst Billgren gick på Valands Konsthögskola. Från en ung sökande konstnär har han förvandlat sig själv till ett konstnärligt varumärke. Många av de sena målningarna är briljanta i både teknik och komposition. Ändå saknas något. Kanske glädjen över nya upptäckter, kanske tron på mänskligheten och planetens överlevnad. Sådant man kan finna i de tidiga målningarna. Numera är det kyligt och dystopiskt i den billgren-von kröckertska bildvärlden. Ernst Billgren vs Wilhelm von Kröckert är dock på många sätt en imponerande utställning, som ger tillfällen till funderingar om tiden, om förändrade trender och tyckanden, både egna och andras.

Borås 2016-10-19 © Berit Jonsvik (text och foto)


 


 

 

 


"Försvunnet berg" © Ernst Bilgren


"And landar på gädda av misstag", 1990
© Ernst Billgren


Ur "En serie händelser" © Ernst Billgren


"Konstsvin I", 1990 © Ernst Billgren


"Boxare attackerad av kobra" © Ernst Billgren


Borås Konstmuseum | Omkonsts startsida


 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com