www.omkonst.com:
Ukrainskt identitetssökande med svensk koppling
"Identity. Behind the Curtain of Uncertainty", National Art Museum of Kiev, Ukraina, 18/3 - 22/5 2016
Text: David Isaksson

skriv ut denna text
"Swedish Wood" © Mats Adelman Utställningsvy

Sedan revolutionen för drygt två sedan har mycket i Ukraina handlat om nationell identitet. Många upplever att det är viktigt att kunna svara på frågan: ”Vad är Ukraina för ett land”. Inte sällan är svaret kopplat till hur man ser på Ryssland. Särskilt sedan Rysslands annektering av Krimhalvön och militära stöd till separatisterna i östra Ukraina.

Nu visar Ukrainas nationella konstmuseum en utställning som på engelska har namnet ”Identity. Behind the Curtain of Uncertainty”. Temat är dock snarare personlig, än nationell identitet. Utställningen har tagits fram av museet i samarbete med de nordiska och baltiska länderna. Från varje land deltar ett antal konstnärer. Meriç Algün Ringborg, Matts Leiderstam och Mats Adelman står för de svenska bidragen.
    Matts Leiderstam är den vars verk har tydligast koppling till Ukraina. Han har i ”Artist unknown” valt ut fyra målningar av okända konstnärer från museets ”spetsfond”. En samling som skapades under Stalins terror och består av då icke-önskvärda konstnärer, många av dem avrättades eller försvann.
     Kring de utvalda målningarna, tre porträtt och ett landskap, har Matts Leiderstam byggt upp ateljéer. Istället för att tolka verket utifrån konstnärens biografi, så skapar han en biografi utifrån en tolkning av verket.

Utställningsvy

Svenska myndigheter har problem att skriva Meriç Algün Ringborgs förnamn. I ”Ç the unfortunate letter” har hon samlat brev som CSN, landstinget, migrationsverket och andra institutioner skickat till henne där bokstaven ”ç” ersatts med något annat, någon gång ”a” någon gång ett frågetecken.
     Algün Ringborg har också gjort The Concise Book of Visa Application Forms”, en enorm bok med ansökningsformulär för visum från olika länder. Storbritannien vill bland annat veta” "Have you engaged in any other activities that might indicate that you may not be considered a person of good character?"

Mats Adelmans Swedish Wood undersöker föreställningar om Sverige. Trä ses här som något mycket svenskt, men verket antyder att den föreställningen, tillsammans med svensk landsbygd kan man tänka, är på väg att försvinna.
    Utställningen i Kiev blir särskilt intressant eftersom den gör de svenska bidragen till just svenska. I Sverige må trä ses som något svenskt. Men i Ukraina är det mer kopplat till Ryssland och skogar (klichén för ett ukrainskt landskap är stäpp eller sädesfält).
     Meriç Algün Ringborgs verk är de som visar tydligast denna förskjutning. ”Ç the unfortunate letter”  visar den svenska nationalstatens begränsningar, samtidigt som det, på utställningen i Kiev, representerar just Sverige.

Kiev 2016-05-11 © David Isaksson


 


 

 

 


"Swedish Wood" (detalj)
© Mats Adelman


Utställningsvy


"Swedish Wood" (detalj)
© Mats Adelman


National Art Museum of Kiev | Omkonsts startsida


 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com