www.omkonst.com:
En portal för sinnet
Maija Luutonen, "Hey, Hey, Hey, Hey", Krets, Malmö, 14/5 – 12/6 2016

Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
© Maija Luutonen

Besöket på Malmögalleriet Krets höll på att gå om intet då jag hade missförstått öppettiderna (galleriet öppnar först kl 17 på onsdagar). Precis som när det gäller Stockholms konstnärsdrivna utställningsytor bör man noga kontrollera öppettiderna inför besöken på de lite mindre Malmögallerierna. Betonas bör dock att Krets inte är konstnärsdrivet; Anna Granqvist heter galleristen som driver denna intressanta exponeringsyta för samtida konst.

Väl inne på Krets möts man av en nedskruvad bildspråklig estetik. Utställare är den i Sverige relativt okända finska konstnären Maija Luutonen (f. 1978), det här är hennes första solopresentation i Sverige. Alla verk är utförda på papper i en högst varierad kombination av collage och paintbrush-måleri – i viss mån även teckning. Veck, rynkor och diverse "skavanker" är noggrant beräknade. Spåren av handens fysiska möten med pappersytorna är diskreta; beröringen är företrädesvis mentalt manifesterad. Ändå fylls väggarna av händelser som på intet sätt känns maskinellt fabricerade. Det är snarare ett eftertänksamt och ofta mycket poetiskt måleri. Men då talar vi naturligtvis om förnimmelser i ett slags överförd form.

Orden som tecken har ingen plats i Luutonens bilder, men ändå är det konceptuella förhållningssättet påtagligt. Momentant löper associationerna till det tidiga 1990-talet och det intresse för texturer och visuell mönsterverkan som konstnärerna då visade, senare följt av neofigurationen och det ironiska tilltalet. Men Luutonen är för ung för att direkt ha kunnat påverkats av tidig 1990-talskonst, och dessutom arbetar hon på ett mer fragilt och konceptuellt reflekterande sätt. Skörheten tycks huvudsakligen vara av intellektuell eller metafysisk art, som en portal för sinnet snarare än som ett utelämnande av privata domäner.

I den katalog från 2012 som finns att tillgå på galleriet visar Luutonen exempel på en större visuell bredd än i den aktuella presentationen, men så spänner katalogen också över flera aktiva år. Eftersom det är första gången jag möter Luutonens verk är det egentligen först i denna övergripande form jag helt kan ta del av och skapa en djupare förståelse för hennes poetiska ikonografi.

Malmö 2016-06-03 © Leif Mattsson


 


 

 

 


© Maija Luutonen


© Maija Luutonen


Krets, Malmö | Omkonsts startsida

 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com