www.omkonst.com:
Kungl. Konsthögskolans personal vädjar till myndigheter om granskning:
Skolan är rättsosäker och brister i myndighetsutövning och högskoleförvaltning

skriv ut denna text

Pressmeddelande 2016-01-11

Kungl. Konsthögskolans personal vädjar till myndigheter om granskning: Skolan är rättsosäker och brister i myndighetsutövning och högskoleförvaltning

Stora delar av Kungl. Konsthögskolans personal har, utan resultat, försökt få högskolans styrelse att förstå att skolan brister i myndighetsutövning tillika högskoleförvaltning och att skolan är rättsosäker. Skolan har med Marta Kuzma som rektor kommit att präglas av en straffkultur där oliktänkande personal och kritiska studenter utsätts för repressalier. Såväl arbets- som studiemiljön är mycket osund. På grund av rädsla vågar inte mellanchefer agera genom att t ex genomföra en av personalen länge efterfrågad psykosocial utredning eller informera rektor om innebörden i uppdraget som myndighetschef.

Personalen har därför vänt sig till utbildningsdepartementet och till de myndigheter som granskar högskolorna, Universitetskanslerämbetet och Riksrevisionen, för att uppmärksamma om den snabba, allvarliga och oroväckande utvecklingen. 

Personalen vädjar i sin skrivelse: ”Då intern kritik tystas och styrelsen är ovillig att lyssna ser vi, stora delar av såväl undervisande som administrativ personal, oss tvungna att lyfta situationen till högre instans. Vi efterfrågar mot bakgrund av ovanstående, omgående, en grundlig genomlysning av verksamheten.”

Verksamheten har på 1,5 år med Marta Kuzma som rektor kommit att präglas av:

•            Topp- och detaljstyrning
•            Bristande transparens
•            Bristande information
•            Bristande demokrati
•            Pressad ekonomi
•            Medarbetares kompetens tillvaratas dåligt
•            Ökad omsättning på personal
•            Ökat antal sjukskrivningar
•            Bristande myndighetsutövning
•            Rättsosäkerhet

Skrivelsen inkom till utbildningsdepartementet den 2015-12-21, med diarienummer U2015/06043/UH. Handläggare av ärendet är Lovisa Hellberg.

Stockholm 2016-01-12


 


 

 

 

 

 


Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com