www.omkonst.com:
Mot en ofantlig verklighet
Lukas Göthman, The Current (Journey 9) - Björkholmen Gallery, Stockholm, 21/10 - 18/11 2017
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
Stand Up to the heat, 2017, akvarell © Lukas Göthman I Love You Monster, 2017, akvarell © Lukas Göthman

“Du kände, hur ditt hjärta oupphörligt stegrades mot en ofantlig verklighet, och förskräckt försökte du ännu en gång att befria dig från blickarna som från långa trådar av dvärgnät”
  (Rainer Maria Rilke ur Malte Laurids Brigge. Övers Åke Leander)

Lukas Göthman arbetar med resejournaler och upptecknar händelserna som skett eller drömts på vägen som en bukett utvalda verkligheter. På den aktuella utställningen förses resans bilder med små textfragment som påminner om låttitlar, med sånger man borde kunna nynna, men som troligen är stickord ur journalens myller av tanketrådar. Berättelserna får vi inte direkt tillgång till den här gången. Resorna som väven eller näten spunnits kring gick till Svalbard, Abisko och Lettland. Mer än så får jag inte veta, annat än att Rainer Maria Rilkes fiktiva självbiografi med uppteckningar av Malte Laurids Brigge alltid tillhör resesällskapet.
     Till oss andra erbjuds nu ett urval akvareller som ser ut som vidsträckta landskap överlysta av de mest fantastiska himmelsfenomen. Nebulösa tillstånd med bitningar har uppstått ur den flödiga vattenbaserade färgen. Händelserna uppstår under arbetets gång och särskilt under den tillnyktrande torkprocessen.

Installationsvy © Lukas Göthman

”Landskapen” är skenbart enkelt uppbyggda med mörkare färgpartier i nederkanten som ögonen läser som remsor av land, till och med stigar och växtlighet, låglänta klippformationer och miltals med yta att låta ögat vandra över. Detaljer och det mest vidsträckta delar jämbördigt värderade på ytan. Men det är de atmosfäriska fenomenen ovan dem som man förmodar utandas orden. Dessa tillägg eller signaturer förskjuter tolkningen från det yttre, den upplevda verklighetens domän, mot den inre.
     Det blir kanske inte ens intressant att betrakta bilderna som landskap i tre dimensioner framställda i två, utan snarare som tidsliga rörelser; Rilkes dvärgnät både förföljer och leder vilse på vägen mot en ofantlig verklighet. Räddningen är att verkligheten knappast låter sig bestämmas om den äger absoluta kvaliteter eller anspråk. Attributet tillhör ensamt resans upphovsman, som dock uppmuntrar oss följare att våga resan in i det privatas galenskapelser utan guide.

Stockholm 2017-11-01 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Struggle is Peace, 2017, akvarell © Lukas Göthman


Awake, 2017, akvarell © Lukas Göthman


Vampires, 2017, akvarell © Lukas Göthman


Björkholmen Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com