www.omkonst.com:
Gestalningens enhet, kropp och väsen
Eva Hild, "Entity" - Lidköpings Konsthall, 11/3 – 6/5 2017
Text: Bo Borg

skriv ut denna text
© Eva Hild. Foto: Bo Borg

Eva Hild har lyckats med det man nästan trodde var omöjligt i våra dagar, att hitta ett formspråk och konstnärligt uttryck som bara associeras till henne. Hennes stora lerskulpturer får den gamla dikotomin mellan natur och kultur att verka som ett genant missförstånd när hon legerar dem till nya konstnärliga uttryck på ett nästan retfullt naturligt och självklart sätt.

En klok museichef menar att ett konstverks kvalitet kan mätas i mängden samtal det genererar. Även så betraktade är Eva Hilds skulpturer rika. Tolkningarna och associationerna står som spön i backen. De ses i spalterna som allt från koraller till möbiusband på anabola. De tolkas fantasifullt och insiktsfullt i biografiska, psykologiska, filosofiska och till och med naturvetenskapliga termer. Och de tål och svarar upp. Men man får därför inte underskatta skönheten som öppnande och kontaktskapande kommunikationsmedel. Hon är medveten om och observant på den.
    – Ibland känner jag att jag skulle vilja knö mina former för att göra dem mera oregelbundna och sätta dem i obalans. Men det vill inte bli så, kanske håller jag mig inom mina ramar för att jag är en så kontrollerad person, sa hon häromåret.

Skisser och utkast och en del tänkvärda ord © Eva Hild. Foto: Bo Borg

Och full koll har hon verkligen. Både över formen och det imponerande hantverket. Men det ryms mycket mer inom hennes ramar. Sällan har Lidköpings Konsthall varit så laddad som nu med Eva Hilds utställning Entity, som har betydelserna enhet, kropp, väsen.
Man märker att ljuset är en av hennes bästa bundsförvanter. Hon har valt bort färgerna. Formerna är endera slätt svarta eller vita. Allt är form i abstrakta, men högst påtagliga gestaltningar, tredimensionella teckningar. Ytorna lever och byter karaktär i ljuset som, när man går bland dem i Konsthallen, ständigt smeker fram nya intrikata formspel.

Utställningen har i anpassade varianter visats på Andersson/Sandström i Stockholm, Strandverket i Marstrand och den ska vidare till Eskilstuna konstmuseum. I samband med utställningsturnén har en ny bok om Eva Hilds konst producerats. Ett fantastiskt bildmaterial, sober layout och bra texter av Sune Nordgren samt konsthistorikern och kritikern Sara Arvidsson. Här presenteras också en del av Eva Hilds metallskulpturer för offentlig miljö, bland annat den i Malmö och den vid Regeringskansliet. Boken är gediget genomarbetad och vacker utöver det vanliga.
     Den förra boken med texter av Love Jönsson och Petter Eklund som kom häromåret, också den mycket vacker, försökte på ett olyckligt sätt pressa in Eva Hilds arbeten i konsthantverksfacket – ett vanligt öde för konstnärer som liksom Eva Hild gått på HDK eller arbetar i lera. Den nya boken behandlar henne som den betydelsefulla konstnär hon självklart är. Utställningen Entity på Lidköpings Konsthall ger än en gång syn för sägen.

Lidköping 2017-03-15 © Bo Borg


 


 

 

 


© Eva Hild. Foto: Bo Borg


© Eva Hild. Foto: Bo Borg


© Eva Hild. Foto: Bo Borg


Lidköping Konsthall | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com