www.omkonst.com:
Kinesisk samtidskonst i Uttersberg
Born in the 60’s – Chinese Comtemporary Art & Invitational Exhibition for Swedish Artists
Galleri Astley, Uttersberg, 7/1 – 25/3 2018
Text: Maria Backman

skriv ut denna text
Från vänster: © Feng Fang © Zhu Yanchun © Hang Zhongren

Uttersberg, ett litet före detta brukssamhälle i skogarna i södra Bergslagen, några kilometer från Skinnskatteberg. Ett par hundra människor bor i trakten året om. Under somrarna är invånarna fler. Här finns sedan fyrtio år Galleri Astley, ett privat konstgalleri och museum, inrymt i byns gamla stationsbyggnader. Det är faktiskt en märkvärdig och imponerande inrättning som lyckas visa såväl internationell kvalitetskonst som svenska namnkunniga konstnärer helt utan offentlig finansiering i ett område där publikunderlaget inte är självklart köpstarkt.

I början av januari öppnade en utställning med kinesisk samtidskonst och inbjudna svenska konstnärer. Ett femtontal kineser och sju svenskar deltar. De kinesiska konstnärerna arbetar främst på handgjorda papper – såväl måleri som grafik och digitala bilder. Motiven är övervägande hämtade från naturen. Feng Fang visar två stora tuschmålningar, båda med titeln Trana på gråbeige mullbärspapper. Svarta långa halsar och yvig fjäderdräkt i stark rörelse. Ett drivet och tveklöst måleri med säkra gester i traditionell kinesisk stil. På väggen bredvid finns Zhu Yanchuns målning i jordiga växtfärger Jingmanberget på kvällen. En impressionistisk återgivning av ett dunkelt bergslandskap i rödbruna och gråsvarta transparenta färgtoner. Det grova papprets struktur är en viktig del av bilden.
     I samma rum hänger Hang Zhongrens och Zhang Fangbais Natur respektive Fisk, även de fina exempel på måleri med svart tusch i traditionell stil.

Utan titel 2 (Detalj) digital utskrift © Yao Lu

Yao Lus tre digitala utskrifter, Utan titel, är monterade i runda passepartouter. Tillsynes traditionsenliga kinesiska landskapsmålningar i färg men som vid närmare titt visar sig vara fotografi. Det är en blandning av foton av modellandskap och digitalt manipulerande med inkopierade föremål och gestalter. Sjok av trasiga, genomskinliga gröna textilier ligger draperade över berg och stenar. Små människofigurer, båtar, fordon rör sig genom landskapet. Möjligen kan man här tolka in de enda (?) samhällskritiska vinklingarna i utställningen. Jag tänker på de stora kinesiska projekten med att flytta floder, bygga jättelika dammar, flytta stora befolkningsgrupper och konsekvenserna därav. Snyggt och skickligt hopkommet är det.
    I Wang Jiazengs två målningar, Staden, i akryl på papper ser vi bilar, silhuetter av byggnader, en skyline i upplöst ljus. Kanske en parkering med gamla skrotbilar eller en turnersk tolkning av smogen över Peking.

Dansen. Olja på duk, Bredd ca 2,6 m © Ulf Gripenholm


De svenska och kinesiska konstnärernas verk hänger sida vid sida, sannolikt utan annan tanke än att utställningen ska fungera som helhet. Ulf Gripenholms jättemålning Dansen möter besökaren i entrén. En genomkomponerad scen från en jazzklubb som spelar med mörka skuggor och pastellfärger. Figurerna är som silhuetter, lika platta som sina skuggor.
     Flickorna är aktörer i Lena Cronqvists tre små målningar, de leker och agerar var och en ensam på sin scen. Typiska men kanske inte helt representativa för konstnärens komplexitet. Bo Larsson är en driven målare och visar här ett par bilder som är en blandning av ett översvämmat rum och dröm. Atmosfär och detaljer att försjunka i. Lars Nyberg och Lina Nordenstam visar, som vanligt, prov på finstämt och genomtänkt bildarbete.

Flicka på Gunghäst. Röd flicka med paraply. Fågel med en flicka och moln.
2016. Tempera © Lena Cronqvist

Kinesisk samtidskonst innebär här att de kinesiska konstnärerna samtliga är födda under 1960-talet och begreppet har getts en mycket vid, eller allmän, tolkning. Curator för utställningen är rektorn för konstskolan vid China Central Academy of Fine Arts och urvalet kan förmodligen anses representera en mera officiell syn på konst. Av de femton kinesiska konstnärerna är två kvinnor.
     Även om vissa förutsättningar kan ifrågasättas är intrycket som helhet att utställningen innehåller flera sevärda verk och att den kinesiska konsten är intressant att följa i sin riktning tillbaka till de egna traditionerna.

Uttersberg 2018-01-24 © Maria Backman


 


 

 

 


Utan titel. digital utskrift © Yao Lu


Karta över Sidenvägen
Litografi, höjd ca 100 cm © Qui Zhijie


Staden. Akryl på papper © Wang Jiazeng

Samtal, digital utskrift © Miao Xiaochun


Ateljén Solvik I, blandteknik, ca 60 cm bred
© Bo Larsson


Skuggan av obetydlig växt III. Torrnål
© Lars Nyberg

 


Galleri Astley, Uttersberg | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
     
+