www.omkonst.com:
Konstfacks vårutställning 2018
Ordvisor för seende

Konstfacks vårutställning 2018, Telefonplan, Stockholm, 17/5 - 27/5 2018
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
© Nina Salalaiko (Master, Craft! Ceramics and Glass)
(Klicka på bilden för högre upplösning. Öppnas i nytt förster.)

© Adam Ytterberg (Kandidat, Fine Art)
(Klicka på bilden för högre upplösning. Öppnas i nytt förster.)

”Där är nå’n som håller på att göra en konst!?” Jag önskar precis som den besökande sjuåringen att nyfiket och ursäktande ha kunnat uppskatta ”processen” att installera en vårutställning. Timmen för pressvisning av Konstfacks vårutställning 2018 är den inte klar och studenterna själva är osäkra på om det är avsikten eller inte.
     Det är synd och orättvist mot studenterna. Det är knappast rimligt att framhäva dem som hunnit bli färdiga före dem som inte fått klara direktiv. Som förutsättningarna gavs vid pressbesöket kan man endast gissa sig till helheten utifrån delar av presentationen. Frågan till ledning och lärare är om man inte borde nöja sig med att bjuda in förhandsbesökare bespetsade på mingel med bubbel, och istället varna dem som önskar bevaka händelsen för att komma för tidigt.

© Fanny Ollas (Master, Craft! Ceramics and Glass)

Med den reservationen skapas dock en frihet att fundera över den samlande utställningsidén utifrån delar och indicier. Jag gissar att presentationen ändå kommer att vara väl värt sitt besök när utställningen är öppen från den 17 maj och tio dagar framåt.
     De olika facken har i år grupperats för sig efter ett par år där studenternas arbeten förutsättningslöst blandats. Jag tror att det kan bli bra och även tydliggöra studenternas enskilda arbeten. De har också fått samsas om mindre utrymme vilket kräver ett effektivt kompromissande med inlevelse för vars och ens uttryck.
     Som alltid är det de lågmälda som begränsas av detta larmande sammanhang. Men i några av de färdigställda rummen där kandidater och mastersstudenter inom Fine Art huserar kan man ändå ana ett givande och tagande som faller väl ut och berikar gruppen som helhet. I flera av dem samsas man som en treklöver med ett milt överskridande av vars och ens integritet och rum.

© Ulrika Barr & Kristina Levén (Master, Craft! Ceramics and Glass)

En mycket sympatisk ambition är att lyfta fram poesin, ordvisorna, privat-sagorna och de personliga berättelserna som ett tema för att berika seendet. Karin Boyes välkända rad ”Ja, visst gör det ont när knoppar brister” är lysande och kongenial med våndan att bevisa sig värdig sina livsval, och i det här fallet även sin examen. Den rymmer också dagens hetare diskurser inom konstutbildningar men öppnar för var och en att kliva åt sidan och ägna sig åt sin särart, i fred.
    En undran uppstår dock kring de allt högre ställda kraven på att säkra sin plats, och samtidigt be om ursäkt för att man tar plats på någon annans bekostnad, om det inte leder till en tystare värld. Det som återstår är ett noga koreograferat verk och ett ritualiserat samtal, byggd på de rätta referenserna. De större utspelen utanför mallarna lyser med sin frånvaro – som det verkar.

© Alejandro Montero Bravo (Master, Fine Art)

Studenterna i programmen för Fine Art har det symptomatiskt inte så lätt i förhållande till övriga fack som kan ta för sig i kraft av just sin ”craft”, sin skolning inom hantverket, även och om det ägnas som tidigare väsentlig tid åt huvudbry. Inte oväntat ges den centrala utställningsytan Vita havet åt studenterna inom ”Craft! Ceramics & Glass”. De lever upp till de senaste årens goda självförtroende och fortsätter att flödande berätta, gärna figurativt. Men även det organiska och abstraherade finns det utrymme för och studenterna tar för sig i ambitiösa rumsliga installationer.

© Pontus Pettersson (Master, Fine Art)

Som besökare får man inte glömma att gå ner i källaren som nås från utsidan, en trappa ned (eller via hiss från insidan). Här samlas studenter som av någon anledning inte ryms under de olika fackens "hattar" eller som sökt lite extra yta för sina ambitiösa projekt (dock inte alldeles färdigställda under pressvisningen).
     De studenter som visar video och performance har sina särskilda platser och program. Utställningssajten www.konstfack2018.se är föredömligt kortfattad med tydliga presentationer, väl värd sitt studium före besöket.
     Så synd att inte de goda idéerna bakom årets utställning fick framträda med full kraft även under pressvisningen. För här finns med säkerhet ett myller av goda och ambitiösa projekt att ta del av.

Stockholm 2018-05-17 © Susanna Slöör


 


 

 

 


© Hanna Hulthén (Kandidat, Fine Art)


© Lourdes González Osnaya (Master, Craft! Textiles)


© Josefine Cohen ( Kandidat, Fine Art)


© Jonas Bengtsson (Kandidat, Craft! Ceramics and Glass)


© Lucy Martin (Master, Craft! Textiles)


© Linus Fridén (Kandidat, Interior Architecture and Furniture Design)


© Linnea Hansander (Master, Fine Art)


© Jonas Karén (Master, Fine Art)


Konstfacks vårutställning 2018 | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com