www.omkonst.com:
Två utställningar med Twombly i New York
Cy Twombly, Coronation of Sesostris - Gagosian 980 Madison Avenue, New York, 8/3 - 28/4 2018
Cy Twombly, In Beauty It Is Finished – Drawings 1951-2008, 522 West 21st, New York, 8/3 - 25/4 2018
Text: Mattias Lundblad

skriv ut denna text

Untitled, 2001, acrylic, wax crayon, and cut-and-pasted paper on paper. 123.2 × 98.4 cm. Private Collection
© Cy Twombly Foundation. Courtesy Gagosian 

Untitled, 1969, oil and wax crayon on paper. 70 × 87 cm
Collection Cy Twombly Foundation
© Cy Twombly Foundation. Courtesy Gagosian 

NYHET: KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT SE DEM I HÖGRE UPPLÖSNING
Det börjar med fjäderlätta blyertsstreck och slutar med rinnande färg och stora format. Cy Twombly (1928-2011) för samman berättelse och abstraktion på sitt eget sätt. Gagosian låter oss på två av sina New York-gallerier lära känna konstnärskapet på djupet med anledning av att det är 90 år sedan han föddes samt lanseringen av åtta bokvolymer med hans verk.  

Coronation of Sesostris, en serie om tio målningar, visas på Uptown-galleriets övre våning. Därmed har den kommit hem. Det var här den premiärvisades år 2000, på nästan exakt samma sätt, med undantag för en ändring i den tredje duken. Stämningen i det takfönsterupplysta rummet är närapå sakral och måleriet samtidigt explosivt i sin intensitet.
     Det är en berättelse, som oftast med Twombly, baserad i antiken. Den egyptiske farao Sesostris leder sin armé in i Europa enligt Herodotus berättelse. Färgen har runnit och droppat. Färgskalan är begränsad, mellan gult, rött och violett och mycket mättad. I den första visas solen, eller faraon själv. Den rör sig sedan över dukarna, och förvandlas till en vagn, den symbol för krigföring Twombly valt. En båt tar hären över Medelhavet.
     Den sjätte målningen har en dikt av den amerikanska poeten Patricia Waters knappt synligt skriven med röd penna. Serien kom till i konstnärens båda hemorter Lexington och Rom. I ett mindre rum intill visas konstnärens ateljé i fotografier av vännen och Lexingtonbon Sally Mann.

På 21:a gatan visas 50 år som lett fram till denna explosion i den kronologiskt hängda utställningen In Beauty It Is Finished. Även de färgintensiva akrylmålningarna på papper kategoriseras som teckningar, och det poängteras hur teckningen står som grund i samtliga medier Twombly rörde sig i. Kronologin bildar en sammanhållen linje och upplevelsen är lik den då man lyssnar på en symfoni.
     Det börjar trevande med blyertsteckningar på indexkort, nästan irriterande barnsliga vid en första anblick. Twombly själv gör skillnad på engelskans childish och childlike och poängterar att det senare adjektivet beskriver hans högst medvetna arbetsmetod.
     Det första temat utvecklas sedan, något nytt läggs till i form av kladdiga vaxkritmålningar på papper, som Untitled (Grottaferrata) från 1957. Det stramas sedan upp till repetitiva kritstreck på mörkt, blågrått papper vid 60-talets mitt.
     Twombly använde gärna metoder som att teckna i mörker, eller sitta på en väns axlar och teckna medan denne rört sig framför ytan. Han håller sedan igen språket, som en andra adagiosats. Ord finns ofta dolda eller svårlästa. Verken uppehåller sig kring antikens myter och poesi. Till sist kommer den intensiva färgen in och formaten växer i ett starkt crescendo som en kraftfull final.

Cy Twombly var alltid på väg mellan Italien och Virginia, och hans konstnärskap färgas starkt av det han tog med sig på vägen. Antiken fanns närvarande i Rom och fyllde hans konst med berättelser. I USA fanns Black Mountain College och New Yorks abstrakta expressionism med processorienterade angreppssätt och förkastande av berättelsen.
     Han följde varken figurativa eller abstrakta regler, togs till en början inte väl emot av samtidspubliken och var relativt frånvarande på den amerikanska konstscenen. I mellanrummet skar han ut sin hjältestatus med sitt samtidigt abstrakta och berättande måleri, laddat med lika delar erotik och intellektuellt stoff från västerlandets historia.

New York 2018-04-11 © Mattias Lundblad


 


 

 

 

Klicka för att förstora
Untitled (Gaeta), 1989, acrylic and tempera on paper mounted on wooden panel, 203.2 × 148.9 cm. Private Collection
© Cy Twombly Foundation. Courtesy Gagosian 

Klicka för att förstora
Coronation of Sesostris (Part V), 2000, acrylic, wax crayon, and lead pencil on canvas, 206 x 156.5 cm © Cy Twombly Foundation. Photo by Rob McKeever. Courtesy Gagosian

Klicka på bilderna för att öppna dem i högre upplösning

 Gagosian Gallery, New York | Omkonsts startsida

 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
     
 
Klicka för att förstora Klicka för att förstora