www.omkonst.se:
En virtuell framtid
Samuel Brzeski, Polar inertia – Galleri Box, Göteborg, 14/1–13/2 2022
Oscar Häggström, Wood (or how I learned to grow) – Galleri 54, Göteborg, 21/1–13/2 2022
Text: Kajsa Frostensson

skriv ut denna text
Polar inertia © Samuel Brzeski
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Wood (or how I learned to grow) © Oscar Häggström
(Klicka på bilden för hög upplösning)

På Galleri 54 och Galleri Box i Göteborg visas just nu två utställningar med besläktade teman. Galleri Box presenterar installationen Polar inertia av den Norgebaserade konstnären Samuel Brzeski och på Galleri 54 visas Wood (or how I learned to grow) av Oscar Häggström. Båda utställningarna tar sin utgångspunkt i den digitala samtiden men ger oss också en obehaglig uppenbarelse om en möjlig framtid i ett Metaverse där våra kroppar och själsliv är kopplade till en virtuell verklighet, en värld där jaget blivit upplöst både fysiskt och psykiskt.

Wood (or how I learned to grow) är titeln på den video som kan ses på tre parallella projektioner i utställningsrummet på Galleri 54. Videon är en animerad berättelse i en estetik som ligger nära spelvärlden och den japanska animefilmen. Handlingen beskrivs kortfattat i programbladet, ”Efter några dagars vandring i skogen möter vår hjälte kunskapens häxa. Kommer hon att kunna vända vår hjälte till rätt kurs i samhället? Föregå som gott exempel med strävan att bli bäst.”
     Häggström pekar på kluvenheten i vår samtid där vår strävan som utvecklats till nästintill ett krav efter framgång och prestation, står i konflikt med ett kollektivt samhällsansvar för klimatet och ger en ökande ekonomisk och social ojämlikhet.

Wood (or how I learned to grow) © Oscar Häggström

Rubriken på Samuel Brzeskis utställning Polar inertia är tagen från en bok av Paul Virilio, en filosof och urbanist som beskrivit hur den tekniska utvecklingen påverkat människans sätt att vara och tänka. I Brzeskis utställning är arbetsmaterialet språket på olika sociala forum.
     På fyra skärmar i gult, grönt, vitt och svart flödar texter, konversationer tagna från olika forum. Skärmarnas färger ger gestalt åt olika sociala rum och tillstånd beskrivna med rubrikerna can't, worried, want och don't. Installationen blir en illustrativ bild av hur filterbubblor skapas inte minst genom det språkbruk som uppstår i dessa bubblor. Brzeskis förstärker skillnaderna mellan skärmvärldarna med olika musikgenrer kopplade till dem.
     I det inre rummet i galleriet visas verket Just be glad it's not you, som har hämtat text från ett forum som diskuterar narcissism även här ackompanjerat med specialskriven musik, här av Arthur Hureau.
     Tillsammans ger de båda utställningarna en bild om vår tids uppvaknande ur föreställningen om att digitaliseringen enbart kommer att gynna oss.

Göteborg 2022-01-26 © Kajsa Frostensson


 


 

 

 


Polar inertia © Samuel Brzeski


Polar inertia © Samuel Brzeski


© Oscar Häggström


Galleri Box, Göteborg | Galleri 54, Göteborg | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com