www.omkonst.se:
Stiftelsen Inuti Collection
Bristen som källa för skapandet
Nu blir det jättemycket av allting, Outsider Art 2022 – Kulturhuset, Galleri 5, Stockholm, 10/3–24/4 2022
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Påhittad kosmologi © Stefan Nilsson
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Korallrev, ett konstprojekt som startades 2017
(Klicka på bilden för hög upplösning

Stiftelsen Inuti Collections startades för drygt tjugofem år sedan med syftet att stödja konstnärer med särskilda behov (enligt LSS). Inuti Collection har sedan dess vuxit till att omfatta runt femhundra verk, huvudsakligen skapade i Inutis ateljéer. Begreppet Outsider Art, som ofta används i sådana här sammanhang, är dock lite svävande och inexakt. Vid ett besök i Galleri 5, högst upp i Kulturhuset, är det knappast outsider som först kommer i tankarna utan snarare den höga konstnärliga nivån.
    Det urval som gjorts för Kulturhusets mycket rymliga utställningsrum skiljer sig från samlingen i Husby Konsthall, där delar av Inuti Collection visades i december 2021. I Galleri 5 har de stora kollektiva verken fått stå fram i all sin prakt, bland andra de hängande och smått fantastiska Korallrev och Som ringar på vattnet.

Utan titel © Tommy Mason

Det är alltid intressant att ta del av konst som företrädesvis är befriad från kulturvärldens konventioner och samtidskrav. Med det sagt kan man också tillägga att merparten av de aktuella konstnärerna verkar väl insatta i den bildproblematik som alla kreativa aktörer har att förhålla sig till. Och med den innehållsliga och visuella bredd som dagens offentliga konstvärld uppvisar passar Inuti Collections konstnärer väl in i sammanhanget.
     Här finns å ena sidan ett vaket undersökande ofta med fokus på ornamentik eller grafiska mönster, å andra sidan en vilja att ge uttryck för det njutbart färgstarka och expressiva. Och mitt i allt en hel del humor och fascination för de komiska små avbrotten i bildbyggandet.

Som ringar på vattnet, ett pågående, kollektivt konstprojekt

I Sverige har vi en lång tradition av högst intressant naivism och folkkonst. Det som visas i Inuti Collection är dock någonting annat, även om naiva drag många gånger framträder. De eventuella referenser och förebilder man kan ana i urvalet på den aktuella utställningen är i flera fall hämtade från konstvärlden i sig – från expressionism och från modernistisk abstraktion. Men det befriande i sammanhanget är avsaknaden av nivellering och likriktning. Det yrkesmässigt anspråksfulla har fått stå tillbaka för skapandets mer grundläggande uttryck och behov. Det vi ser på Nu blir det jättemycket av allting, Outsider Art 2022 är ärligare, roligare och ofta mer visuellt undersökande än på många konstutställningar runt om i landet.
      I Gunnar Ekelöfs berömda reflektioner kring konsten och begreppet outsider (En outsiders väg) talar han om bristen som källa för allt skapande – en törst som aldrig går att släcka. Något av denna törst kan man ana på den fina samlingen som Stiftelsen Inuti Collections berikat oss med, och där delar av den nu visas på Kulturhuset i Stockholm.

Stockholm 2022-03-16 © Leif Mattsson


 


 

 

 


Silvia © Momoko Takamatsu


Rutsystem / Nu blir det jättemycket av allting
© Niina Turonen


Egyptisk stad II © Kristoffer Ekelund


Utan titel © Julia Kaiser


Inuti Collection | Kulturhuset, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com