Feedback
Gör Omkonst bättre - ge oss feedback på våra artiklar.
Har du åsikter om någon artikel eller om Omkonst som helhet? Kanske vill du komma med något förslag på förändring/utökning av hemsidan eller tips om utställningar, konstnärer eller konstfenomen.

Du kan välja att vara helt anonym, men ger du oss en emailadress så lovar vi att besvara ditt inlägg så gott vi kan. Ditt inlägg kan inte ses av några andra utom av oss på redaktionen.
Epostadress
(Ej obligatorisk)
Förnamn
(Ej obligatoriskt)
Efternamn
(ej obligatoriskt)
 
Inlägg
(Om ditt inlägg gälller en viss artikel, skriv i så fall vilken)