www.omkonst.se:
INRE OCH YTTRE LANDSKAP
Tal R & Mamma Andersson, Runtom Hill – Malmö Konstmuseum, 6/5–1/10 2023
Text: Emelie Ånskog
skriv ut denna text
Larmar och gör sig till, 2022
© Mamma Andersson. Foto: Per-Erik Adamsson

Brölande kronhjort, u.å.
© C. F. Hill. Foto: Johanna Rylander,

Hotel Malmø, 2021
© Tal R. Foto: Anders Sune Berg

Carl Fredrik Hill (1849–1911) är en av Sveriges främsta konstnärer. Han är framför allt känd för sina landskapsmålningar men även uppmärksammad för sina teckningar. Malmö Konstmuseum har världens största samling av Hills verk. Utöver 25 målningar, varav de flesta är olja på duk, har de över 2600 teckningar från åren 1883–1911. I deras utställning Samlingen visas flera av hans verk permanent.
       Tal R och Mamma Anderssons första samarbetsprojekt resulterade i två gemensamma utställningar 2016. Nu samarbetar de återigen. Hill var startpunkten för samarbetet som har resulterat i denna gemensamma utställning. Utgångspunkten för utställningen Runtom Hill är 78 utvalda teckningar. Tal R och Mamma Andersson har gjort sitt eget fria teckningsurval efter vad som intresserar dem i deras eget konstnärskap.

Sömnen, 2022 © Mamma Andersson. Foto: Nora Bencivenni
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Tal R är färgsprakande fri i sin starka färgkänsla och Mamma Andersson är säker i sin dova färgskala och sina stämningsfyllda motiv. De båda har inspirerats av Hills figurer och element i sina kompositioner. Det märks bland annat i Tal R:s verk Rosa Waterfall, Du svenske palme, Blåt Håndklæde och Hotel Malmø som är utförda i olja, oljepastell, färgkrita, bläck och bladsilver. Vattenfall och palmer är expressiva och gestalter bryter mot förväntningarna i gester som syns omöjliga att genomföra.

Mamma Andersson har filtrerat sitt konstnärskap genom Hills teckningar. Hans betydelse märks i hennes måleri där hon låter naturen spegla ett inre. I sitt verk Sömnen har hon har målat en ljus väg i olja och akryl, målat sig fram till Hill, närmat sig honom på ett fritt och förbehållslöst sätt och gått djupare in i hans konstnärskap. Det har frigjort någonting i hennes måleri, hon är friare i sin fantasi och vägen har ett öppet slut.
       Inför Louisianautställningen 2021 återupptog hon kol som material och här fortsätter kolanvändningen. I hennes Helgon, Yngling och Skolorgel påminns jag om Hills mörka solitärer, om hans ensamma träd och de ensamma gestalterna. Mamma Andersson för in igenkännande element och utformar olika material: tygets draperingar, träets ådringar, skog och sten.

Utan titel (Eterdrottningar), u.å. © C.F. Hill. Foto: Vladimira Tabakova
(Klicka på bilden för hög upplösning)

I rummet längst in får man ta del av Carl Fredrik Hills teckningar. Hill inspirerades av böckerna i familjens bibliotek, resorna till Köpenhamns museer och sitt rika inre. Det är ett okuvligt känsloliv och en otämjd natur som uttrycks i kritor, bläck och blyerts. Teckningarna är skapade bortom begränsningar, bortom specifika ismer, före modernismen, surrealismen och expressionismen. Det är dramatiskt laddade bilder med symbolvärden och budskap, flera lager i förståelse och upplevelse, livets alla skiften: känslor, tankar och okontrollerade tillstånd.
       Carl Fredrik Hill hade en sådan stark tillit till konstens kraft, en poetisk plein air och en rik sinnevärld. Han bar på både den tekniska och känslomässiga kunskapen och gick in i konstnärskapet på ett förbehållslöst och oreserverat sätt.
       Synen på Hill har påverkats mycket av hans sjukdom och jag skulle önska att han fick frigöras, på samma sätt som han var frigjord i sina uttryck. Än idag kallas hans teckningar för sjukdomsteckningar och hans konstnärskap blir så begränsat när det bedöms utifrån en diagnos. Kan man inte se på teckningarna som de är utan att dela in dem i sjukdomskategorin? Kan de inte bara få vara teckningar i all sin storhet, oavsett bakomliggande orsak? Konstnärskapet är mer än vad man med förenklade beskrivningar kan avkoda och förklara. Om jag kunde skulle jag vilja befria honom från sjukdomsstämpeln. Då var det en annan tid. Nu känns det förlegat.

Jag ser denna utställning som en hyllning till Carl Fredrik Hill, sedd genom två konstnärskap. Det är fint att se hans teckningar speglas i Tal R och Mamma Anderssons verk och det är rörande att Hills inre och yttre landskap får komma i samspråk med deras konstnärskap. Det är mättade känslor och sinnesstämningar, där själsliv speglas i landskap och landskap översätts till samtal. Det är i den öppna tolkningen som begränsningarna frigörs och möjligheterna uppstår.

Malmö 2023-05-11 © Emelie Ånskog


 


 

 

 


Blåt Håndklæde, 2022
© Tal R. Foto: Anders Sune Berg

 

 

 


Sömnlös, 2021
© Mamma Andersson. Foto: Per-Erik Adamsson

 

 

 


Tiger, 2022
© Tal R. Foto: Anders Sune Berg

 

 

 


Andra fiolen, 2022
© Mamma Andersson. Foto: Per-Erik Adamsson


Malmö Konstmuseum | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com