www.omkonst.se:
BESJÄLAT FÖRHÅLLANDE TILL TRÄET
Sigve Knutson, Log Scriber – Galleri NEVVEN, Göteborg, 27/4–28/5 2023
Text: Kajsa Frostensson
skriv ut denna text
Plinth and Sculpture No. 6 © Sigve Knutson. Foto: Peter Hedlund
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Installationsvy © Sigve Knutson. Foto: David Eng
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Mitt på golvet i gallerirummet står en totemliknande samling av skulpturer – sju snidade träpelare på vilka tronar magiska tecken eller gudabilder från en okänd kultur. Skulptur och podier smälter samman till ett och har betydelse för helheten. De är båda skickligt bearbetade om än i olika träslag och på olika sätt. I rummet finns också en stark doft som är svår att placera. Doften visar sig vara resultatet av en blandning av olika trämaterial och den efterbehandling de fått. Podierna är gjorda av ekstockar där ytan har bränts eller bestrukits med vax. Skulpturerna är gjorda av masurträ, det vill säga trädknutor, från björk och alm.

Titeln på utställningen Log Scriber betecknar det verktyg som Knutson på ett experimentellt sätt använt sig av i skapandet av verken. En Log Scriber är en form av passare för tredimensionella ytor. Ordagrant översatt blir Log Scriber – stockskrivare på svenska, ett ord som öppnar upp för tolkningar och ett mer besjälat förhållande till själva träet, som indikerar att det har en egen röst. Kanske vill Knutson säga att träet har något att berätta, något som tagit sig uttryck genom hans bearbetning? Den amerikanske professorn Jane Brennet har ifrågasatt vår syn på materia som ett passivt objekt och i stället lyft fram materiens egen agens, något som fått efterklang inte minst i miljörörelsen. Om materialet har rättigheter hur ska vi förhålla oss till det, vilken hänsyn behöver vi ta?

Installationsvy © Sigve Knutson. Foto: Peter Hedlund

Förutsättningarna i form av verktyg och material är styrande för den konstnärliga processen hos Knutson, en skapandeakt där han låter det experimenterande, undersökande och lärande ta över. Trots det bär verken ett tydligt konstnärligt uttryck som blir synligt inte minst i de små silverskulpturer som står i den vägghängda trähyllan i galleriet. Att förstå att det är en hylla är inte självklart då dess organiska form och ovala fördjupningar inte följer vår föreställning om hur en hylla bör se ut. Denna form av begreppslig kritik har Knutson arbetat med tidigare i rollen som designer, där har han utmanat våra föreställningar om föremål, dess utseende och funktion.
      I utställningen finner jag en fascination och kärlek till hantverk och material men också en berättelse om en språklighet som gått förlorad. Knutsons abstrakta trädformationer konnoterar till föremål från en tid när vi levde av och med naturen, där vi i naturen fann de andeväsen som styrde vår föreställningsvärld. Att ge det uttryck är vackert och lustfyllt.

Göteborg 2023-05-03 © Kajsa Frostensson


 


 

 

 


Plinth and Sculpture No. 1

© Sigve Knutson. Foto: Peter Hedlund

 

 

 


Wall Hung Shelf and Sculptures
© Sigve Knutson. Foto: Peter Hedlund

 Nevven Gallery, Göteborg | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com